Die Weg

 

Om werklik te luister!

“God het ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring”  - Jakobus 1:18.

Kommunikasie tussen mense word meestal benadeel deurdat mense NIE LUISTER nie!

Hou jy daarvan dat iemand jou op jou foute wys?
Luister jy na iemand se volle storie, of val jy hom in die rede?
Hoor jy regtig wat iemand vir jou wil sê? Of begin jy jouself reeds in jou gedagtes verdedig, voordat jy gehoor het waaroor die saak gaan?

Swak luisteraars skep ernstige spanning tussen kommunikeerders!

Neem dus ter harte wat die Here deur Jakobus leer: “elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie” (Jak 1:19). Dit is goue woorde, goeie raad en die moeite werd om toe te pas.

Maar hier gaan dit ook, en veral, oor LUISTER NA GOD SE WOORD. “God het ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring” (Jak 1:18). So word die sondige begeertes, wat na die dood lei, oorwin. Hierdie nuwe lewe uit die woord van die waarheid, groei tot 'n nuwe lewenswyse. Dit veroorsaak dikwels spanning tussen 'n ou manier van lewe en die nuwe pad wat aangedui word. Jesus het geleer dat iemand wat Hom wil volg, homself moet verloën. Jy moet afstand doen van jou sondige gedagtes, woorde en dade.

Wie die nuwe lewe as Christene wil volg, moet leer om te LUISTER. Eers luister na God se woord, voordat jy jou eie gedagtes en begeertes uitspreek. Ook wanneer iemand jou wys op jou sondige optrede waarvan jy jou moet bekeer, moet jy luister. As dit opregte woorde is, wat met liefde die pad van die Woord aanwys, moet jy nie kwaad word daarvoor nie. Soms maak dit seer, want dit vra dat ek die sondige dinge sal doodmaak. Luister egter goed, voordat jy jouself wil regverdig.

Kom ons stel dit as ons doelwit vir hierdie week

=> Luister aandagtig na God se Woord.
=> Luister mooi na iemand wat jou op die regte pad wil aanhelp.
=> Praat min, hoor duidelik!

En as die woorde wat jou tot bekering roep jou seermaak, moenie kwaad word nie.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief) - (Teken hier in)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css