Die Weg

 

Vrug vir die ewige lewe

En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe.” - Johannes 4:36 (53-vertaling).

“Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ‘n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën.” - Hoséa 10:12 (53-vertaling).

Dié mense wat net vir hierdie wêreld werk, mis dikwels hul beloning. Maar dié wat doen wat God van hulle verlang, kan seker wees van 'n goeie loon en 'n heerlike oes.

Die loon van die sonde is die dood" (Rom 6:23) en die loon vir baie van die aardse arbeid is teleurstelling. Daarteenoor is die loon om Christus na te volg, die lewe, waarvan die vreugde vas en seker staan vir ewig. Die werk wat die Christen moet doen is nie altyd maklik nie. Daar word dikwels met trane gesaai, maar wanneer die oes eers daar is, word daar met vreugde gemaai. Vir Christus self was die saai moeilik en vol smart, maar Hy het nooit spyt gekry oor wat dit Hom hier op aarde gekos het nie. Die profeet het die volgende gesê oor die smart en lyding van Christus se lewe: ”Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word” (Jes 53:11; 53-vertaling). En terwyl Hy nou op sy troon sit en die miljoene van verlostes sien tuiskom in sy heerlikheid, berou dit Hom nooit dat Hy só 'n prys vir hulle verlossing betaal het nie. Hy verheug Hom en is tevrede met die loon wat Hy daarvoor ontvang. Só sal dit wees met al sy volgelinge wat met trane verlorenes huis toe neem. Die uiteindelike loon sal duisend maal vergoed vir al die opofferings wat gemaak is.

Geen werk wat met hart en siel vir Christus gedoen is, was ooit tevergeefs nie. Menige saadkorrel het al op die aarde geval en weggesterwe. Maar alle saad van die hemelse waarheid wat in die geloof gesaai en met trane benat is, het nog altyd op die een of ander tyd as 'n plant van geregtigheid opgekom. Dit mag dalk nie opkom waar en wanneer die saaier gedink het dit sou nie, of altyd groei soos die saaier gehoop het nie, maar tog sal geen saadkorrel van die lewende woord van God ooit sterwe nie. Wat is die loon wat God sy saaiers skenk? Hy betaal hulle nie met goud en silwer nie, maar met lewe – die ewige lewe. Hulle wat op die lande van God arbei, mag dalk nie in die oë van mense ryk word nie, maar hulle groei sélf tot ryker, ryper en heilige geestelike geluksaligheid.

J.R. Miller: Come ye Apart
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css