Die Weg

 

Wanneer beproewing vir 'n mens tot seën kan wees

En daar was ‘n sekere koninklike beampte wie se seun in Kapérnaüm siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judéa in Galiléa gekom het, gaan hy na Hom en vra Hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê.” - Johannes 4:46-47.

Die beproewing waardeur hierdie man en sy familie moes gaan, het hom na Christus gelei. Heel waarskynlik sou hy nooit by Christus uitgekom het as sy seun nie ernstig siek geword het nie. Baie mense van daardie tyd het juis as gevolg van hul nood en angs vir Jesus opgesoek. Jesus was vir hulle die laaste hoop wat hulle gehad het.

Dieselfde geld vandag ook nog. Ons sien hoe mense wat nooit tevore gebid het nie, langs die bed van 'n siek of sterwende kind die knie buig en tot God roep om hulp. Baie mense word deur hulle beproewings na God gedryf. Sommiges wat vasgevang was in hul sonde en nooit een oomblik aan Christus gedink het nie, het hulle uit wanhoop na Christus gewend toe alles om hulle vanweë hul sonde ineen begin stort het. Dit was nie voordat die storms oor hul losgebreek het, dat hulle hul toevlug tot Christus geneem het nie. Dit was eers toe die verlore seun groot gebrek gely en daar geen ander uitweg meer vir hom oor was nie, dat hy gesê het hy sal opstaan en na sy vader gaan. Maar wat 'n troos is dit nie vir ons nie: al gaan jy hoe laat na jou Saligmaker, Hy sal nooit dié wat na Hom kom, verstoot of verwerp nie!

Ons moet altyd daaraan dink wanneer beproewings oor ons kom, dat watter ander doel dit ook al mag hê, dit sekerlik bestem is om ons opnuut na Christus te lei. Miskien het ons van Hom afgedwaal, of het ons onverskillig geword met betrekking tot ons diens aan God. Die beproewing wat oor ons pad kom, is die genadige hand wat God op ons lê om ons na ons plek van veiligheid en geluk terug te lei. Dié wat deur beproewing na Christus gedryf word, vind by Hom skuiling teen die storms van die lewe en voedsel om die geestelike honger te stil.

J.R. Miller: Come ye Apart
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css