Die Weg

 

Deur die smeltkroes van lyding tot heerlikheid

Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. - Johannes 14:23 (83-vertaling).

God het nêrens belowe dat sy kinders nooit smart, lyding of pyn sal beleef nie. Inteendeel, Paulus sê in Romeine 8: 'Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: “Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.”'(Rom 8:35-36). Die wêreld waarin ons lewe is 'n tranedal van teleurstellings en hartseer, wat onvermydelik soos skaduwees oor ons lewens val. Dikwels is lyding juis die smeltkroes waardeur ons geloof getoets word. Dié mense wat daarin kan slaag om deur die "smeltkroes van ellende" te kom en hul geloof te behou, is  “soos goud wat met vuur gelouter is." (1 Pet 1:7).

Deur Christus is ons in staat om oor al die pyn en lyding te triomfeer. Soos Dawid dit in Psalm 30:6 beskryf: “Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer.” 

Om onsself te bejammer hou vir ons geen troos in nie. Om die waarheid te sê, dit laat 'n mens net nóg ellendiger voel. Daarenteen hou smart of rou wat op 'n Christelike manier gedra word, troos in: "Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word" (Matt. 5:4).

Ons groot troos in hierdie lewe is die wete dat Christus by ons is: Hy het gesê: "En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld" (Matt. 28:20). Lyding is draaglik as ons dit nie alleen hoef te dra nie. En wie beter is daar om ons te help dra as Christus self? Hoe meer ons bewus is van Christus se teenwoordigheid en medelye, hoe draagliker is die pyn.

Met erkenning aan Billy Graham
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css