Die Weg

 

Al hoe slegter, of al hoe beter?

“Elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar.” - Johannes 2:10 (53-vertaling).

Die wêreld hou nou maar eenmaal vir jou eers die beste voor, en die slegste kom later. En dit is so met alles wat die wêreld jou bied - eers die opwinding, dan die bitter verwyt. Só is dit met die najaag van geld, mag en roem – eers die bevrediging, en daarna, soms baie later, die pynlike teleurstelling. Rykdom en roem bring eers blydskap, 'n soort van euforiese bevrediging, maar namate die tyd verbygaan en die sorge en bekommernisse al hoe meer word, en die laste al hoe swaarder, kom 'n mens agter dat met al jou rykdom en roem jy soms minder gelukkig is as die dae toe jy min gehad het. En dit geld vir alle wêreldse ambisies. Die eerste beker van roem is soet, maar 'n mens raak gou teë daarvoor. Hierdie waarheid geld veral vir die sondige lewe. Ons hoef dit nie te ontken nie dat sonde soet smaak in die begin, maar dat bitterheid onder in die beker lê. Met die genade van die Here is dit egter omgekeerd. Die goeie wyn word vir die laaste gehou. Christus self het vernedering, duisternis en die skande van die kruis ondervind, en daarná verhoging, mag en heerlikheid.

Dieselfde reël geld in die Christelike lewe. Eers is daar bitterheid. Maar dan maak die bitterheid plek vir die soete. Daar is die diepe droefheid van berou wat plek maak vir die salige vreugde van vergifnis. Eers kom die selfverloëning en die kruis wat opgeneem moet word (sien Luk 9:23-26).  Maar hieruit word 'n heilige vrede gebore wat die hele hart vul. Jy moet dalk eers die beker van smart ledig, maar die goeie wyn van vertroosting word dan vir jou daarin geskink. Daar is 'n voortdurende toename in die (geestelike) seëninge van die Goddelike lewe wat nooit 'n einde het nie. En inderdaad is daar altyd iets beter wat wag. Christus hou immers die beste wyn vir die allerlaaste, in die hemel. Aardse vrede mag salig wees vir die Christen, tóg sal hy nooit die volheid van die liefde van God ken alvorens hy die huis van die Vader binnegegaan het nie.

J.R. Miller: Come ye Apart
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css