Die Weg

 

Om rekenskap te moet gee

So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.” - Romeine 14:12 (53-vertaling).

Rondom ons gebeur daar só baie dinge waaroor enige reggeaarde mens bekommerd oor moet voel. En hierdie dinge is dan gewoonlik ook die skuld van die een of ander persoon. As ons hierdie wantoestande wil herstel, bring dit ons ook dadelik in aanraking met mense, allerhande soorte mense, moeilike mense, verkeerde mense. Ons plig teenoor hulle word oral in die Bybel vir ons gegee.

Maar God se Woord herinner ons aan één baie groot waarheid - só groot dat ons dit nie mag vergeet nie; só belangrik dat dit ons verantwoordelikheid teenoor en verhouding tot ander mense sal bepaal. Al ons doen en late sal deur hierdie waarheid beïnvloed word. In Romeine 14 gee Paulus pragtige voorskrifte met betrekking tot die onderlinge verhoudinge tussen Christene en sê dan in vers 12: “So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee." Vir homself! Ag, as God my maar wou vra oor daardie lastige buurman, daardie moeilike vrou, daardie slegte onderwyser, daardie lui werknemer, daardie hopelose diaken, daardie skynheilige ouderling, daardie swak predikant - hoe sal ek dit tog geniet om al hulle sondes te gaan bely! En ek sal net die waarheid praat - niks meer of minder as die waarheid nie!

Ongelukkig sal God my nie daardie kans gee nie. Tot my teleurstelling en ontnugtering sal ek vind dat God van al daardie mense se sondes méér weet as ek gedink het ek weet. Maar God sal na my kyk - net na my - en ek sal kleiner en kleiner begin voel, totdat ek ook wil sê: “berge val op my, heuwels bedek my," want God sal van my rekenskap vra aangaande myself.

As ek dan in daardie dag der dae van myself rekenskap moet gee, waarom vermors ek dan vandag soveel tyd om ander se sondes uit te vind en oor te vertel? Wat my tyd en aandag verdien is tog seker daardie saak waaroor die Regter op die Troon my sal vra, naamlik, my eie doen en late, my eie onvriendelikheid, my eie hoogmoed, my eie sonde. “So sal elkeen van ons dan VIR HOMSELF aan God rekenskap gee."

Jesus waarsku in die bergrede: “En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie.” (Luk 6:37; 53-vertaling).

Ds John Murray du Toit: Terwyl die ketel kook (1946). (Effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css