Die Weg

 

Is daar helde in die koninkryk van God?

'Op 'n keer het drie van die dertig leiers afgetrek en in die oestyd by die Adullamgrot by Dawid aangekom. Die kamp van die Filistyne was in die Spooklaagte. Dawid was toe in 'n bergskuiling, en die Filistyne het Betlehem beset. Dawid het baie dors geword en gesug: “Ag, as iemand my tog net water uit die put in Betlehem se poort kon laat drink!” Die drie helde het toe deur die Filistynse kamp geglip en water uit die put in Betlehem se poort vir Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie. Hy het dit as 'n offer vir die Here uitgegiet en gesê: “Mag die Here my daarvan bewaar dat ek dit sou drink. Is dit nie so goed as die bloed van die manne wat met lewensgevaar gegaan het nie?” Daarom wou hy dit nie drink nie. Dit het die drie helde gedoen.' - 2 Samuel 23:13-17.

Op 26 Augustus word jaarliks Heldedag in Namibië gevier. Ek het grootgeword met 10 Oktober as Heldedag, waarop helde uit die Afrikanergeskiedenis vereer is. So het elke land of kultuurgroep helde wat vereer word.

Nou wonder ek vandag: Wie is in God se oë helde wat vereer behoort te word?

Koning Dawid se lys van dapper manne is opgeteken (2 Samuel 23:8-39). Met die swaard is geveg, soms alleen en soms in 'n klein groepie. Uit almal word 'n driemanskap uitgesonder as helde. Hulle heldedaad word soos volg opgesom: Dawid was toe in ’n bergskuiling, en die Filistyne het Betlehem beset. Dawid het baie dors geword en gesug: “Ag, as iemand my tog net water uit die put in Betlehem se poort kon laat drink!” Die drie helde het toe deur die Filistynse kamp geglip en water uit die put in Betlehem se poort vir Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie. Hy het dit as ’n offer vir die Here uitgegiet en gesê: “Mag die Here my daarvan bewaar dat ek dit sou drink. Is dit nie so goed as die bloed van die manne wat met lewensgevaar gegaan het nie?” Daarom wou hy dit nie drink nie.

Dapper en waaghalsig! Wat my tref in hulle heldedaad is dat dit nie gegaan het om hulle eie eer of eie oorlewing nie. Hulle het nie 'n opdrag gekry nie. Hulle wou slegs hulle leier Dawid se dors verlig. Uit respek en eerbied vir hom is hulle lewens gewaag.

Dawid se reaksie daarop is ook weer treffend. Hy wou nie die water drink nie, en giet dit as offer vir die Here uit. Dit was nie reg dat sy manne hulle lewens in gevaar wou stel ter wille van sy dors nie.

Die driemanskap word in die Woord HELDE genoem – en hulle was ook. Waarom? Jesus het eenmaal, toe sy dissipels gestry het oor wie die belangrikste is, geleer dat dit in sy Koninkryk anders moet wees as in die wêreld. Die nasies se konings wil baasspeel en weldoeners genoem word. Onder Christene moet die belangrikste soos die geringste wees, en die leier soos een wat dien. Hieraan gemeet, was Dawid se driemanskap helde, omdat hulle bereid was om die minste te wees en hom te dien. Maar Dawid was ook 'n held, omdat hy homself nie belangrik genoeg beskou het dat hulle lewens vir hom gewaag moes word nie.

=> Kom ons wees groot deur klein te wees.
=> Kom ons stel 'n voorbeeld om te dien, eerder as om vereer te wil word.
=> Kom ons wees heldhaftig bereid om ons lewens vir Christus te offer, omdat Hy ons ewige koning is. Nie om helde genoem te word nie, maar omdat dit 'n voorreg is om te dien!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief) - (Teken hier in)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css