Die Weg

 

Weggaan of bly?

Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?”  - Johannes 6:67.

Nadat die Here Jesus die aard van sy koninkryk op 'n baie ernstige manier aan die skare verduidelik het, “het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie” (Joh 6:66).  Nou kan 'n mens vra of daar enige wesenlike verskil is tussen die houding van die mense teenoor Jesus vandag as wat dit daardie tyd die geval was.

Daar was dié wat nie langer vir Jesus wou volg nie. Hulle het nie waarlik in Jesus geglo nie. Die meeste van hulle het waarskynlik nie totaal onverskillig teenoor Jesus gestaan nie, want aanvanklik het hulle Hom gevolg. Maar die eise wat Jesus vir dissipelskap gestel het, was vir hulle net te erg. Hulle was gewillig om Hom te volg indien Hy 'n aardse koninkryk sou oprig en hulle in dié heerlikheid deel kon hê. Toe hulle egter hoor dat die koninkryk van Christus nie enige aardse voordeel inhou nie, het hulle Hom eenvoudig verlaat. Hy laat hulle gaan sonder om 'n enkele woord daaroor te sê. Want Hy dwing niemand om Hom te volg nie.

Dié wat uit verkeerde motiewe wou bly. Ons weet nie hoeveel hulle was nie. Jesus verwyt die mense, as Hy sê:  “Julle soek My ....omdat julle van die brood geëet en versadig geword het” (Joh 6:26).  Dit gaan by hulle om die tydelike, soos dit ook met Judas die geval was. Hy het Jesus bly volg, nie om  “die woorde van die ewige lewe” te hoor nie, maar omdat hy die beursie gedra het en van die geld wat vir die armes bedoel was, vir homself gevat het. Dit sou vir hom beter gewees het as hy ook weggegaan het, want dan het hy ten minste by al sy sondes nie ook dié van huigelary bygevoeg nie. Dit is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. (2 Tim 3:5). 

Dié wat getroue volgelinge van Jesus gebly het. Dit is tot hulle aan wie Jesus die vraag gestel het: “Wil julle nie ook weggaan nie?” Dit is: “Wat gaan julle doen noudat julle weet wat van 'n dissipel verwag word: gaan julle weg of gaan julle bly?” Dan antwoord Petrus en bely namens al Christus se ware volgelinge:  “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe." Mag dit ook die ongeveinsde taal uit die hart van elkeen van ons wees.

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css