Die Weg

 

Lewe in oorvloed

“Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê” - Johannes 10:10.

Jare gelede het die dorp Carolina in die destydse Oos-Transvaal twee bronne van vars water gehad waarop die inwoners kon staatmaak. Die een was Boesmanspruit en die ander 'n fontein, naby die ou pastorie. Soms het dit gebeur dat die spruit se water baie min geword het, sodat die inwoners hul waterverbruik moes inkort. Maar die fontein het egter nooit opgedroog nie; dit vloei ewe sterk uit die rots, winter of somer.

Die spruit het water, maar die fontein het oorvloedige en standhoudende water.

Daar is kinders van die Here wat die inwonende Gees ondervind soos 'n sukkelende stroompie, wat hulle nie kan deurhelp in tye van krisis nie. Ander weer bewys dat hulle 'n fontein in hulle binneste het wat opspring tot in die ewige lewe (Joh 4 :14). Hulle het oorvloedige lewe. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Dit kom nie net tot uiting in hul eie lewe nie, maar hul seën vloei oor na die hongerige en dorstige lewens rondom hulle.

Wanneer die krisisse en verdriet hulle tref, beroof dit hulle nie van hul rus en vrede nie. As die dae donker word, groei hul kinderlike vertroue in hulle Here nog steeds. Wanneer die striemende slae van swaarkry op hul val, is hul soos 'n oliebron wat nog meer olie oplewer omdat die rotslae deur die dinamiet geskud word. So word hulle getuienis ook sterker en ryker.

'n Nimmereindigende stroom van gebed vloei uit hul hart. Lof spring as vanself op van hul lippe, soos die lied van die lewerikkie wat die hoogtes instyg. Vreugde is 'n tweede natuur; vertroue 'n natuurlike uitvloeisel en onselfsugtige diens 'n ongedwonge voorreg.

Hoe lyk ons lewens as kinders van God? Is dit soos 'n windpomp wat vasgeketting is en ondanks die rukwind net kla en kreun, maar geen water oplewer nie? Of is dit soos 'n standhoudende bron met oorvloedige lewegewende water?

Daarvoor het die Here Jesus gekom, sê Hy self, dat ons in Sy rykdomme mag deel; dat ons die Gees in Sy volheid mag geniet.

Prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css