Die Weg

 

Strome van lewende water

“Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” - Johannes 7:38 (53-vertaling).

Die Heilige Gees word vergelyk met vuur en met water. Trouens, net na ons tekswoorde voeg Johannes die volgende woorde by: “En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo.”

In Johannes 4 lees ons van Jesus en die Samaritaanse vrou waar Hy vir haar sê: “Die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.” (Joh 4:14; 53-vertaling). Hierdeur verwys Hy na die inwoning van Christus en die Heilige Gees in die hart van die gelowige. As Hy in die mens inkom, bring Hy nie 'n skepding vol water nie, maar 'n fontein wat opspring. En hierdie fontein word gevoed deur God alleen, die Bron van ons lewe.

Maar die Gees is nie net daar ter wille van onsself om ons te troos en teen die wêreld te beskut nie. Ons moet ook daarvan gebruik maak met die oog op ander. “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Dit beteken dat daar 'n deurvloei na ander mense sal wees.

Dit is juis die bewys dat ons met die Gees gevul is: dat ons dit nie meer kan inhou nie en nou die seën uitdeel aan ander. Net soos met die rivier in die gesig wat Esegiël gehad het, vloei die water nie in nie, maar uit, om lewe te bring in droë en dor plekke (Es 47:1-12).

Wanneer ons lewe positief en onselfsugtig is en ons hart gevul is met God se genade, word dit verruim, sodat dít wat 'n fontein in die hart was, groei tot strome van seën na die dorstige wêreld rondom ons. 'n Rivier wek die gedagte van 'n vry, spontane vloed, waarvan die water nie uitgepomp hoef te word nie.

Die Here het 'n vrywillige gewer lief. Die gebed wat uit pligsgevoel geprewel word; die werk wat vir die Here gedoen word omdat ons dit moet doen, is soms koud, dood en waardeloos. Opregte diens ontspring uit 'n hart wat vol en blymoedig is.

Hierdie stroom van lewende water maak ons lewe vrugbaar en ryk. Dit vloei na die laagste plekke in die vallei sodat dit die treurigste en mees hopelose gevalle kan bereik. Dit is nie nodig dat ons almal predikers hoef te wees nie. Soms kyk ons na verre horisonne, terwyl die nood op ons drumpel wag. Daar is elke dag geleentheid tot diens rondom ons.

Ons het ontvang sodat ons kan gee, en namate ons gee, sal ons self al meer terug ontvang.

Prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css