Die Weg

 

Wegkeer of inkeer

Toe die geveg dan swaar word teen Saul, en die manne, die boogskutters, hom aantref, het hy gebewe van angs vir die skutters.  En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedenes en deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin.” - 1 Samuel 31:3-4 (53-vertaling).

In die Ou Kolonie was daar twee broers, Servaas en Cornelis, wat saam geboer het. Die depressie het albei ewe hard geslaan, maar die uitwerking was verskillend.

Servaas het hom weggekeer van God en het heeltemal vervreemd geraak van sy medemens en sy God. Hy het verhard, en het verbitterd geword. Hy het 'n anker gesoek teen die lewenstorms en het dit probeer vind in die isolasie van selfbejammering, wat later oorgegaan het in onverskilligheid, losbandigheid, goddeloosheid en oordaad. Sy onbeteuelde lewe het hom in die moeilikheid gedompel, en aan drankmisbruik is hy oorlede.

Cornelis is juis deur die moeilike ervarings en teëspoed tot besinning gebring. Sy ontberings en lyding het hom versag. En omdat hy ook lyding geken het, kon hy meegevoel hê met andere wat ook in diepe beproewing verkeer. Ook hy het 'n anker teen die lewenstorms gesoek, maar hoe anders was sy keuse. Hy het sy eie swakheid en afhanklikheid besef, daarom het hy hom geheel en al op sy Skepper verlaat en het hy God opnuut as 'n Helper en Vader ontdek.

Servaas of Cornelis? Saul of Dawid? Hoe helder het die lig nie vir Saul opgekom toe hy tot koning oor Israel gesalf is nie? Hoe donker was die einde van sy heerskappy oor Israel! Omdat Saul hom weggekeer het van God, “sê Samuel vir Saul: Jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die HERE jou God wat Hy jou beveel het, nie gehou nie; want anders sou die HERE jou koningskap oor Israel vir goed bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie.” (1 Sam13:13-14). Hoe groot was die kontras nie tussen Saul en Dawid nie? Dawid het nooit op homself vertrou nie. En wanneer hy gesondig het, het hy weer tot inkeer gekom en sy sondes in ootmoed voor die Here bely. Daarom kon Dawid sing:

Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?  .... Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel. .... ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE.” (Ps 27:1-6).

Wie ondervind vandag nie moeilikheid, verdriet, siekte, angs, teleurstelling of teëspoed nie? Hoe waar is die ou spreekwoord: “elke huis het sy kruis.” Maar waarheen dryf die rampe van die lewe ons? Na wegkeer of na inkeer? Te betreur, voorwaar, is daardie persoon wat in die ontsteltenis van die lewenstorms geen blywende anker ken nie. Salig, voorwaar, is daardie persoon wat in die ontsteltenis van die lewenstorms die Ewige en Onfeilbare Anker besit: Jesus Christus.

Ds John Murray du Toit: Terwyl die ketel kook (1946). (Effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css