Die Weg

 

Om die angs te oorwin (3)

(Lees saam met die vorige)

Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel [moenie sorge hê] oor jul lewe - wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? ..... Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie....... Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word...” - Matteus 6:19-34.

Wanneer ons aan die Here wil voorskryf hoe Hy ons lewens vir ons moet reël en ons moet versorg, raak ons die pad byster. Die vreugde van ons gemeenskap met Hom gaan verlore omdat ons ons halfhartig tot Hom wend. Terwyl ons met die een helfte van ons hart bid, dwaal die ander helfte weg om hom besig te hou met die “dag van môre”. Dit stel alreeds 'n “Plan B” op vir indien die gevraagde goddelike tussenkoms sou uitbly. Die woorde van ons gebed verloor daardeur hul krag en versterk ons nie. Dit is tog waaroor die gebed moet gaan: om ons innerlik te versterk. Ons gebed beur dan met baie moeite omhoog tot teen die plafon, maar gewis en seker nie tot in die hemel nie.

So word ons rondgeslinger tussen geloof en twyfel, angs en vertroue. Hoe kan ons in so 'n toestand met vreugde tot die Vader spreek en vol vertroue alles in sy hande laat: al ons sorge oor ons toekoms en wat ons sal eet en drink? Hoe kan ons in hierdie toestand ons hande in ootmoedige gebed saamvou? Sou ons nie veel meer geneig wees om met hulle op die tafel te trommel nie?

Dáárin sien Jesus die vloek van besorgdheid: dat ons te midde van ons sorge net stip na die pad voor ons staar en nie kyk na die doel wat God met hierdie pad van ons het nie.  Daarom leer Hy ons om allereers te let op God se koninkryk en sy doel met ons daarin.

Wanneer ons daartoe kom om ernstig te kyk na die doel van God met ons lewe en ons wêreld, kan ons seker wees dat God vir ons ook alles oorvloedig sal gee wat ons nodig het om hierdie doel te bereik.

Maar dan mag dit wees dat ons dalk eers deur 'n leerskool sal moet gaan, sodat ons na 'n duisend dwaalweë en dwaashede Hom uiteindelik kan vind. Dalk het ons honger, siekte  of gevangenisskap nodig sodat ons sal leer om ons vertroue op ons eie krag te verloor en veral ons eie geestelike armoede te besef. 

Ons kan nou beter verstaan waarom dit dwaas en gevaarlik is om net na die pad voor ons te staar en ons oor ons situasies te kwel. Ons raak dan net in onsself verdwaal en word vasgevang in die kring van eindelose drogbeelde. Ons moet eerder ons koppe oplig en na die doelwitte van God kyk. Dan kan ons vra: wat is die doel van God met ons lewens? En is dit ook goed om te weet dat God vir alle weë sal sorg wat tot hierdie doel lei: die draer van die brief met geld, of ook die siekte, of die genesing wat ons nodig het, sal stiptelik op die minuut kom. Maar ons sal alleen dan hierdeur geseën word, as ons vertrou dat God sy doel oor ons lewe geskryf het. Dan sal alles, en werklik alles, dien tot die verwesenliking van hierdie doel.

(Lees volgende keer verder)

Uit: Helmut Thielicke - Das Leben kann noch einmal beginnen (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css