Die Weg

 

Om die angs te oorwin (4)

(Lees saam met die vorige)

“Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; ...... Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel [moenie sorge hê] oor jul lewe - wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? ..... Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie....... Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word...” - Matteus 6:19-34.

Ons enigste sorg in die lewe behoort dus te wees om nie ons kontak met God te verloor nie. As ons hierdie sorg koester sal ons in koninklike on-besorgdheid lewe omdat ons Vader 'n streep sal trek deur al ons planne wat ons die verkeerde koers sal laat inslaan. Want ons weet dat die rooi potlood van ons Vader in die hemel nie die afskrikmiddel van 'n bose, eiewillige sensor is nie, maar dat God ons alleen op hierdie manier tot sy koninklike doel kan lei. Daarom is elke rooi streep deur ons eie planne nie 'n teken van oordeel nie, maar 'n genadeteken. Dit is 'n versekering dat juis Hy aan die werk is en dat Hy ons nie aan ons goed bedoelde dwaashede en planne uitlewer nie.

Nou kan ons sien waarom besorgdheid “afgodery” genoem kan word. Want ons aanbid die geskape brood waardeur ons versadig word, in plaas dat ons die Here aanbid, wat ons op velerlei maniere versadig.

Ons aanbid die materiële dinge en dit maak ons ongelukkig omdat ons voortdurend moet veg teen die mot en roes wat dit verteer. Ons maak al hoe meer bymekaar omdat ons ons daaroor kwel hoe om die wedloop teen die mot en roes te kan wen. Dan kom die ander sorge by: diewe wat kom om dít wat oorbly, van ons weg te neem, en sorge oor inflasie, deflasie en die ontvanger van inkomste.

Vir hulle wat die verbinding met God verloor, bly daar net 'n verlate hemel oor wat gevul is met spoke en verwronge gesigte. Agter die horison lê vir hulle beklemmende en sorgwekkende geheime. Hulle weet nie wat agter die horison wag en môre te voorskyn kan kom nie. Dit word 'n wêreld van sorge en spoke. Daarom kan 'n mens die afgryslike beeld begryp wat ons Germaanse voorouers gebruik het vir hierdie gevaar wat op die horison vir die mens lê en wag. Dit is die beeld van die Midgardslang wat rondom die aardbol lê en ons ganse wêreld met sy angswekkende omklemming kan verbrysel. Die wêreld vasgeklem deur die slang, dit is die wêreld sonder die Vader, dit is die wêreld van die besorgdheid.

Wie hom op mense verlaat, op politieke partye en menslike instellings, hy vertrou homself toe aan valse gode terwyl hy tog goed weet dat hulle hom kan bedrieg. Dit is 'n verskriklike bose kringloop: Die mens wat hom kwel, aanbid die valse afgode, en die valse afgode stort hom altyd weer in nuwe sorge en onrus.

Dit gaan by die probleem van 'n onbesorgde lewenshouding dus nie om beter gebalanseerde lewenstegnieke wat die senuwees kan spaar nie, maar dit gaan daarom dat ons ons hele lewe volkome aan God sal toevertrou, en aan Hom alleen. Eers wanneer ons dit duidelik besef, kan ons die vrede ondervind wat ons seënend tegemoetkom uit die woorde van Jesus: “ .. maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie” (Mat 6:20).

As jy die skat van jou vertroue in die hemel belê, sal jy nooit bedroë daarvan afkom nie, nie in hierdie wêreld nie, en ook nie  in die toekomstige wêreld nie. Dit is veilig in die sorg van Hom wie se hart in troue liefde vir jou klop, wie se oog oor jou waak en wie se hande gereed is om vir jou uit die ewige volheid  te gee wat jy nodig het.

(Lees volgende keer verder)
Uit: Helmut Thielicke - Das Leben kann noch einmal beginnen (verkort)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css