Die Weg

 

Om die angs te oorwin (5)

(Lees saam met die vorige)

“...... Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word...” - Matteus 6:33.

Die vorige boodskap is afgesluit met die woorde:

>> Dit gaan by die probleem van 'n onbesorgde lewenshouding dus nie om beter gebalanseerde lewenstegnieke wat die senuwees kan spaar nie, maar dit gaan daarom dat ons ons hele lewe volkome aan God sal toevertrou, en aan Hom alleen. Eers wanneer ons dit duidelik besef, kan ons die vrede ondervind wat ons seënend tegemoet kom uit die woorde van Jesus: “ .. maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie” (Mat 6:20).

As jy die skat van jou vertroue in die hemel belê, sal jy nooit bedroë daarvan afkom nie, nie in hierdie wêreld nie, en ook nie  in die toekomstige wêreld nie. Dit is veilig in die sorg van Hom wie se hart in troue liefde vir jou klop, wie se oog oor jou waak en wie se hande gereed is om vir jou uit die ewige volheid  te gee wat jy nodig het. <<

Hoe erg is dit as 'n mens dit nie insien nie! Daardeur verloor jy die werklike balans in die lewe. Dan word daar meer waarde geheg aan sente en krummels as aan die Hand wat alle dinge vir jou gee. Uit hierdie Hand  kry ons tog uiteindelik meer seën en volheid as die aardse dinge waaroor ons besorg is.

Één ding, werklik net een ding, is nodig: hierdie hand van die Vader deur Jesus Christus. As ons aan Hom vashou het ons alles: het ons lewe, saligheid, vreugde en onbesorgdheid. En te meer kry ons dit in die slaap, soos die Skrifwoord dit stel: “Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet - net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!” (Ps 127:2). 

En omgekeerd: Wie nie hierdie Hand het om aan vas te hou nie, sink weg in sorge, angs en vrees vir die dag van môre. Onbenullighede is dan genoeg om die nagspoke op te jaag en jou van jou slaap te beroof.

Die teenoorgestelde van kwellende sorge is nie die gewaande sorgeloosheid van hulle wat ryklik en veilig versorg is met alles wat die lewe kan bied nie. (Vind maar self uit of die mense in villas regtig rustiger slaap as dié in eenvoudige huisies!). Nee, die teenoorgestelde van besorgdheid is die vrede van God wat ek sal ontvang wanneer Jesus Christus my hand in die hand van die Vader teruggelê het.

'n Mens is nie noodwendig sorgvry wanneer die see kalm is en jou lewensbootjie rustig voortseil nie. Maar 'n mens kan wel vrede en rustigheid in jou hart hê terwyl die golwe rondom jou breek, solank die Here net in die bootjie is. Ons weet dat die wind en die weer dan niks aan ons kan maak nie, omdat Hy wat die mag daaroor het, by ons is.

Ons enigste sorg, en beslis die enigste wat ons behoort te hê, is dat ons nooit ons vertroue in Hom sal wegwerp nie. Want die oomblik as ons ons sorge aan die verkeerde adres rig, sal die angs ons beetpak en sal ons soos Petrus wegsink in die golwe.

Sorge kan nie met die kunsmatige sorgeloosheid, soos die krampagtige najaag van wêreldse plesier, bestry word nie. Dit is tevergeefse moeite, net soos 'n volstruis wat die wêreld wil uitsluit deur sy kop in 'n gat te druk. Die siekte van besorgdheid kan net met sorg bestry word, deur die regte sorg in die plek daarvan te plaas. Die sorg dat ons nooit die hand van die Vader sal los nie. Dan kan ons al die ander sorge wat ons het aan Hom toevertrou, soos Petrus dit sê: “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.” (1 Pet 5:7).  Dit is Goddelike genesing.

Uit: Helmut Thielicke - Das Leben kann noch einmal beginnen (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css