Die Weg

 

Deur Christus word die verlossende troos vir ons sigbaar

“Die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof” - Hebreërs 12:2.

Wanneer ons deur die middelpunt van 'n vergrootglas se lens kyk, sien ons die voorwerp daaragter skerp en duidelik omlyn. Hoe verder ons egter ons blik laat wegdwaal van die middelpunt af, hoe meer verwronge en onherkenbaar word die voorwerp. Dit is ook die manier waarop Jesus Christus ons help om na die lewe en die wêreld om ons te kyk.

In een van die vorige boodskappe is die volgende gesê: “Die oomblik wat dit tot ons deurdring dat daar bo-oor hierdie wêreld 'n lewende Hart klop, sal alle angs van ons ontneem word. Dan sal ons weet dat niks ons kan tref wat nie eers deur hierdie liefdevolle Hart goedgekeur is nie. Dit sal vir ons genoeg wees om te weet dat  alles uit die hart van God kom en dat Hy bewus is van al ons sorge. En al weet ek net so min as die heiden of ek môre nog sal lewe, en verstaan ek nie die “waaroms” van die lewe nie, is die kwelling en lewensangs tog op 'n onverklaarbare manier van my weggeneem, omdat God in sy genade vir my die kuns van aanvaarding geskenk het. Daarom kan ek alles aanneem wat in die toekoms sal gebeur, omdat dit vir my aangegee word deur die hand van my Heiland en sal ek gaan waar hierdie hand my lei.”

Dit is deur Jesus Christus dat hierdie verlossende troos vir ons sigbaar en tasbaar word. Soos 'n vergrootglas help Hy ons om die lewe skerp en duidelik omlyn te sien. Wanneer ons deur Hom, die middelpunt van alles, na die geheim van die lewe kyk, kry dit sy oorspronklike helderheid, want deur Hom kyk ons binne-in die hart van die Vader in.

Hoe verder ons egter van hierdie middelpunt af wegkyk, hoe meer lyk alles verwronge wat in ons gesigsveld kom. Dan lyk alles vir ons dof en uit verhouding. En dit is juis dan wat die lewensangs ons beetpak. Daarom, slegs in die brandpunt, in Jesus Christus, sien ons die Vader en wat sy bedoeling met ons is; sien ons hoe Hy die hongeriges en dorstiges help. Deur Hom sien ons die diepste betekenis van sy woorde “Salig is julle” in die bergrede (Matteus 5). Deur Hom sien ons die wêreld in al sy sonde en gebrokenheid, asook die uiteinde daarvan soos Hy dit aan Johannes geopenbaar het (Openbaring 21). Deur Hom sien ons die donker nag waarin die wêreld hom bevind, maar ook die nuwe môre wat besig is om aan te breek.

Ek sien 'n nuwe hemel kom,
'n aarde nuut en vry.
Die see en al wat skei, verdwyn.
God self kom by ons bly.

Die nuwe stad, Jerusalem, 
daal uit die hemel neer;
skoon soos 'n bruid in heerlikheid - 
geliefde van die Heer.

Die Heer droog al die trane af, 
verby is droefheid, dood.
Ja, pyn en smart wyk uit die hart – 
ons moeite, angs en nood.

'Kyk, Ek maak alles nuut’, sê God.
'Laat hom wat dors het, kom.
En hy sal vind hy is my kind;
Ek is 'n God vir hom!’

Oorwinnaars sal ons alles erf
en drink uit die fontein
van lewenswater, heerlik, rein.
En God sal oor ons skyn.

Daarom moet ons altyd en voortdurend ons oog gevestig hou op Jesus Christus, die Begin en Voleinder van ons geloof (Heb 12:2). Laat ons dus deur Hom na die wêreld kyk om die angs uit ons hart te kan verdryf..

- dw-

(Met erkenning aan Helmut Thielicke)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css