Die Weg

 

Alle wysheid is nie wys nie!

“Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.” - Jakobus 3:13-18.

Hoe meet 'n mens wysheid? Daar kan in die kerk baie “wyse manne” standpunte stel oor allerhande aktuele sake. In die politieke-, sake-, of ekonomiese wêreld is daar ook mense wat geleerd is, ervaring het, sterk leiers is. Hoe meet ons die waarde van hulle bydraes? Wanneer tree 'n ouer wys op teenoor sy kinders of 'n man teenoor sy vrou?

Daar is so 'n groot behoefte aan WYSHEID vandag, op talle terreine, dat ons met oop ore moet luister na wat die Here in Jakobus 3 vir ons leer. Die belangrikste waarvoor die Heilige Gees ons ore oopmaak, is dat daar twee bronne vir wysheid is:

=> Wysheid wat van Bo kom (Jak 3:17)
=> Wysheid wat “aards, sinlik en demonies” is (Jak 3:15)

Ons kan op verskillende maniere die wysheid van 'n persoon toets, maar die beste manier is om na die vrug daarvan te kyk. Daar is 'n aanbod van wysheid, wat slegte vrugte dra, wat eintlik dwaasheid is. Daardie vrugte word gekenmerk deur naywer en selfsug, met die vrug van wanorde en allerhande gemene dade. Soms kan mense met slim redenasies, groot oortuigingsvermoëns, sterk persoonlikhede en baie energie 'n hele groep mense op loop neem. Dan lyk dit of die persoon wysheid het. Maar in die hart van die optrede lê eintlik net eiebelang, selfsug, jaloesie. Sulke “wyse mense” aarsel nie om met gemene dade hulle doel te bereik nie. Pasop vir daardie wysheid! Dit is aards, sondig en van die duiwel!

Soek eerder 'n ander wysheid, wat sonder bybedoelings is. Die WYSHEID VAN BO, van die Here deur sy Gees, is vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig en opreg. 'n Wonderlike vrug daarvan is dat dit jou in die regte verhouding met God bring. Volg daardie wysheid na, gebruik dit om vrede te maak. Ons Here gee wysheid. Ons kan dit vind in die navolging van Jesus Christus. Hy vra selfverloëning, bereidheid om sy wil en die belange van sy koninkryk eerste te stel. Die basiese toets vir my optrede is liefde vir God en naasteliefde. Wie met daardie gesindheid homself voed met die wysheid van die Woord, wat biddend die leiding van die Gees navolg, sal waarlik wysheid ontvang.

Stel jou daarop in om wysheid van mense te toets:

=> Alles wat as wysheid aangebied word, kan nie aanvaar word nie. Sif die valse wysheid uit, dit wat aards, sondig en demonies is. Vermy dit, staan dit teë. Dit is nie tot eer van God nie, ook nie tot opbou van sy koninkryk nie.

=> Soek met jou hele hart daardie wysheid wat van Bo is, wat mense in die regte verhouding met God bring en vrede bevorder.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 21/9/2015)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css