Die Weg

 

Deur swaarkry heen.......

En daar was in die hele land geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipteland en die land Kanaän uitgeput was weens die hongersnood.” - Genesis 47:13 (53-vertaling).

Jakob en sy familie sou dit nooit in Kanaän kon uithou nie. Hulle was deur swaarkry gedwing om hulle land te verlaat en in Egipte te gaan bly.

Een ding moet ons besef. Indien daar nie 'n hongersnood gekom het wat die bestaan en voortbestaan van Jakob en sy huis bedreig het nie, sou niks hulle kon beweeg om hulle land vir Egipte te verruil nie. Maar hulle het geen keuse gehad nie. Hulle was deur die nood gedwing om hulle land te verlaat en in Egipte te gaan woon.

Dit is uit die geskiedenis van die volk van die Here vir ons duidelik dat die Here dikwels van swaarkry gebruik moes maak om sy volk te kry waar Hy hulle wou hê, maar waarheen hulle nooit uit vrye wil sou gaan nie.

Die volk sou later nooit onder leiding van Moses Egipte verlaat en die woestyn ingetrek het as dit nie was vir die slawediens wat hulle in Egipte moes verrig nie. Hulle geroep om verlossing is deur God gehoor (vgl Eks 3:7-11).

Die verlore seun sou nie na die oorvloed van die huis van sy vader verlang het as hy nie by die varkhokke in 'n vreemde land honger gely het nie ( vgl Luk 15:11-21).

Ons mag dus glo: "Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot; dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring." (Klaagl 3:31-33).

Ons mag dus aanvaar dat God 'n goeie doel met Jakob en sy huis gehad het toe Hy hulle juis in Egipte, in die streek Gosen, laat woon het. Hier sou Jakob se nageslag, omring deur Egiptenaars wat 'n afsku in veeboere gehad het, geleentheid kry om tot 'n groot en sterk volk te ontwikkel. Deur swaarkry sou hulle op 'n besondere wyse op mekaar aangewese bly om 'n hegte eenheid te vorm; kon hulle hul lotgevalle met mekaar deel; kon hulle deur God voorberei word om die volk te wees uit wie die Messias gebore sou word (Joh 4:22).

As ons dus op een of ander wyse en op een of ander tyd ook moet swaarkry, moet ons nie daardeur ten gronde gaan nie, maar glo dat God ook met ons lyding 'n goeie doel het, al sien ons dit nie nou nie. Dit is goed om te weet dat God agter alles sit en dat Hy nie foute maak nie. Saam met Dawid mag ons steeds bely: "Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig."(Ps 23: 4). En ook: "Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U." (Ps 56:4).

Uit: Word 'n wenner, deur dr Willie Marais (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css