Die Weg

 

Waarvoor leef ek

“Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie.  As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. “ - Romeine 14:7-8.

In Romeine 14:1-12 werk Paulus dit uit wat dit beteken om aan die Here te behoort. Hy begin by die kleinere aspekte van ons bestaan (eet teenoor nie-eet) en gaan daarna oor tot die grotere en allesomvattende (lewe en sterwe). Hy gebruik die woorde só dat dit méér beteken as net lewe en sterwe – sodat hy by die punt kan kom waaroor ons lewe handel: om te behoort. Die vraag is dan: in wie se diens staan ek; wie het uiteindelik seggenskap oor my bestaan?

Die leuen van die duiwel is vandag dat ons neutraal moet lewe (sekulêr of wêreldliks). In werklikheid beteken dit 'n lewe sonder troos, sonder inhoud en uiteindelik geen lewe meer nie. Dan bestaan jy maar net tot op die "noodlottige dag" dat die dood jou kom haal. Hoe dikwels hoor ons nie vandag die vraag nie: “Waarvoor leef ek eintlik?

Waarvoor leef ons? As ons nie geheel en al vir God lewe nie, dan leef ons goddeloos (God-loos). Om mens te wees beteken juis dat ons vir IETS lewe. Ons lewe kry inhoud en sin as ons vir iets leef; as ons ons lewe in verband bring met God.

Paulus het die sin en betekenis van die lewe beskryf waar hy sê: “Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here". En as ons vir die Here lewe, dan kan ons ook vir die Here sterwe. Dit beteken: die ewige lewe. Dit bly dan ons troos in lewe en in sterwe: dat ons aan Jesus ons getroue Saligmaker behoort.

Dr JT Jordaan in: Kinders van die Verbond. Saamgestel deur dr HTS Zeeman.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css