Die Weg

 

Ingemessel op 'n vaste fondament

Julle is .... 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.” - Efesiërs 2:20-22.

“Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met dié woorde daarop gegraveer: “Die Here ken dié wat aan Hom behoort” en: “Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid.”  - 2 Timoteus 2:19.

“Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus.” - 1 Korintiërs 3:11.

Die ware gelowiges is die geestelike huis van die Here (Ef 2:20-22). Deur Sy Woord en Gees is ons soos lewende stene ingemessel. Die winde en vloedwaters van vervolging waai en storm teen die huis aan (Mat 7:25), maar die fondament van God staan vas. Gebou op Christus Jesus kan die huis nie instort nie.

Soos daar 'n opskrif op 'n hoeksteen verskyn, so dra hierdie huis ook die opskrif of seël van God: “Die Here ken dié wat aan Hom behoort”. Dit dui op die besitreg van God met die troosryke versekering dat geen steen uit die gebou van God uitgeruk kan word nie.

Watter wonder van genade om te weet dat ons in hierdie geestelike huis ingemessel is; dat ons die onvervreembare eiendom van God is; dat Hy ons van voor die grondlegging van die wêreld af in liefde ken! (Ef 1:4; Open 13:8; Open 17:8).

Verbondskind, deel jy in hierdie heerlike geloofsversekering?

Dink altyd daaraan dat die Here sy eiendom ken en dat Hy ons in liefde versorg en bewaar. Maar, omdat ons aan Hom behoort, moet ons ook Hom in dienende liefde ken sodat ons tussen die ongelowiges sal uitstaan.

Ds HJ van Niekerk in: Kinders van die Verbond. Saamgestel deur dr HTS Zeeman.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css