Die Weg

 

Genade en vrede

Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde!” - Openbaring 1:4-5 (53-vertaling).

Hierdie besondere seëngroet is gerig aan die sewe gemeentes in die Romeinse provinsie Asië. (Dit is in die huidige Turkye). Hierdie sewe gemeentes is verteenwoordigend en versinnebeeld die Christelike Kerk in sy volle omvang. Hierdie seëngroet is dus eintlik bedoel vir die hele Kerk van Christus op aarde, die strydende Kerk deur die eeue heen.

“Genade” is die guns wat God aan ons bewys het, alhoewel ons dit nie verdien het nie. Ons sondes is immers vergewe deur die versoeningsoffer van Christus aan die kruis sodat ons die belofte van die ewige lewe kon ontvang.

“Vrede” is die vrug van hierdie genade wat ons ontvang het. Dit is die sielerus wat in die hart van die mens heers wat deur Jesus Christus met God versoen is.

Dit word ons geskenk van God die Vader en die Heilige Gees en Jesus Christus. Hoe ontsaglik groot is die volle som van God se gedagtes oor ons!

Sy genade en vrede is ook vir jou. Ontvang dit daarom in geloof en leef elke dag uit die rykdom daarvan!

Ds AM Heroldt in: Kinders van die Verbond. Saamgestel deur dr HTS Zeeman.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css