Die Weg

 

Belangrikste dinge eerste

“Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe” - Filippense 1:20.

Om my allerbeste vir Hom te gee. “Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie.” Daar sal 'n dag kom waarop ons ons hoofde in skaamte sal moet laat sak omdat ons nie op al die terreine van ons lewe volgens Sy wil gehandel het nie. Dit is asof Paulus sê: "My uitsluitlike doel in die lewe is om my allerbeste vir Hom te gee - my allerbeste vir Sy eer." Om hierdie vlak van vasberadenheid te bereik beteken om 'n wilsbesluit te neem, iets waaroor nie gedebatteer of geredeneer kan word nie. 'n Absolute oorgawe aan die wil van God. Maar ons kom selde by daardie punt van algehele oorgawe, omdat ons in wese eers na ons eie belange wil kyk. Dan verdoesel ons ons eie belange boonop deur te sê dat ons ander mense in ag moet neem. Ons probeer met God redeneer om aan Hom te vertel hoe ons gehoorsaamheid aan Hom ander mense sal beïnvloed. Asof Hy nie weet wat ons gehoorsaamheid aan Hom sal inhou nie. Moenie Sy wil in jou lewe probeer wegredeneer nie. Hy weet alles. Sluit alle wêreldse gedagtes uit en wy jou lewe aan God. Gee jou allerbeste vir Hom. Sê saam met Paulus: “Ek is vasbeslote om absoluut en volkome aan Hom te behoort”.

My onversadigbare ywer vir Sy heiligheid. "Dit maak nie saak of ek lewe en of ek sterwe nie!" (vgl. Fil 1:21). Paulus was vasbeslote dat niks hom daarvan sou weerhou om slegs dít te doen wat God van Hom verwag het nie.

Daar kom baie tye in ons lewe waar ons voor 'n keuse gestel word. Ons moet kies tussen ons eie belange en God se belange. Ons moet kies tussen wat mense sê en wat God sê. Maar daar moet dan eers 'n krisis in ons lewens ontstaan voordat ons besluit om eerder God se wil na te volg. Ons is soos ongehoorsame kinders, ons reageer nie as Hy sagkens met ons werk nie. Ons wil eers terugpraat en met Hom redeneer wanneer Hy ons in 'n posisie plaas waar ons ons beste vir Hom moet gee. Hy bring ons dan in 'n krisissituasie waar ons moet besluit: vir Hom of teen Hom. Dit is hierdie oomblik van krisis wat die kruispad in ons lewens word. Wanneer jy jou in 'n krisissituasie bevind, doen afstand van jou eie wil (eiewilligheid) en gee jou volkome en onherroeplik aan Hom oor.

Oswald Chambers: My Utmost for His Highest (vry vertaal)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css