Die Weg

 

Die Here bly by wat Hy gesê het

Maar die man van God sê vir die koning: Al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie. Want so het die HERE my bevel gegee deur sy woord en gesê: Jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. ...... En daar het ‘n sekere ou profeet in Bet-el gewoon; en sy seuns het gekom en hom alles vertel wat die man van God dié dag in Bet-el gedoen het; ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hul vader vertel, sê hul vader vir hulle: Met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan sy seuns: Saal vir my die esel op. En hulle het vir hom die esel opgesaal, en hy het daarop gery. .... Maar hy sê vir hom: Ek is ook ‘n profeet net soos jy, en ‘n engel het met my gespreek deur die woord van die HERE en gesê: Bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. Toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. .... Toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai het, dit hoor, sê hy: Dit is die man van God wat teen die mond van die HERE wederstrewig was; daarom het die HERE hom aan die leeu oorgegee wat hom verskeur en hom gedood het volgens die woord van die HERE wat Hy met hom gespreek het. - 1 Konings 13:8-28.

Die Here stuur 'n profeet uit Juda na Jeróbeam in Bet-el om 'n oordeel oor die altaar wat Jerobeam gebou het, uit te spreek. Jeróbeam het immers die wet van God geminag. Nadat hy die oordeel uitgespreek het, moes hy terugkeer na Juda sonder om enigiets te eet of te drink in die grondgebied van die tien-stamme ryk van Israel. 'n Mens kan verwag dat die profeet moeg, honger en dors was op sy terugreis na Juda. Dan kom die groot versoeking in die vorm van die ou profeet uit Bet-el. Hy vertel 'n groot leuen aan die profeet uit Juda. En die profeet uit Juda glo dit, maar moet met sy lewe daarvoor boet.

Die groot sonde van hierdie profeet uit Juda was dat hy nie gehoorsaam was aan die opdrag van die Here nie en na leuens geluister het. Omdat hy moeg, honger en dors was, het die leuens vir hom waarskynlik mooi op die oor geklink. Daarom draai hy om sonder om die Here self te raadpleeg. As man van God moes hy tog geweet het dat die Here nooit op sy Woord teruggaan nie. Het sy eie menslike swakheid uiteindelik die oorhand gekry?

Ons het vandag ook die Woord van God in ons midde (die Bybel). Ons ken dit, óf behoort dit te ken. Die wil van God is daar vir almal om te lees. Maar ons is so geneig om eerder na mense te luister. Daarom het ons ook die vermaning in die Hebreër-brief: “Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie.” (Heb 13:7-9).

Ons weet dat die duiwel self die Woord van God gebruik as middel om mense te verwar (Mat 4:1-10). Mense kan hulle eie sienings en posisies bevorder deur die Woord van God te misbruik om die oningeligte en liggelowige te verlei. Luister met 'n oop gemoed as die Woord verkondig word, maar ondersoek ook die Skrif om te sien of dit is soos gesê word (Hand 17:11). As jy in gemeenskap met God lewe, sy Woord ken en aan Hom gehoorsaam bly, kan jy nie op die pad van die dood beland nie.

Daarom: bestudeer die Bybel, bid en vra gedurig na die wil van God. Laat die Heilige Gees vir jou die pad aanwys en moenie net op mense vertrou nie.

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css