Die Weg

 

Innerlike rykdom beter as uiterlike rykdom

“In u hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak.   ”- Psalm 31:6.

Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!" (Job 1:21). Waarvandaan kry Job die edelmoedigheid om God te loof? Kyk na Job: uiterlik het hy alles verloor, maar innerlik was hy ryk. Sy lof aan God is soos edelstene wat uit sy mond vloei. Sou hy dit kon voortbring as hy nie 'n skat in sy hart gehad het nie?

As jy 'n begeerte het na rykdom, begeer dan 'n rykdom wat jy nooit kan verloor nie, selfs al ly jy skipbreuk. Dit is die innerlike, geestelike rykdom. Mense wat dít besit voel nie gekrenk as hulle verneder word nie. Hierdie innerlike rykdom is iets wat nie gesien kan word nie, maar wel bespeur kan word. Daarom Christen, leer om te verdra en nie om te vergeld nie. Wil jy wraak neem, Christen? Christus is nooit gewreek nie. Dink jy jy het kwaad gely? Het Hy nie? Het Hy nie vroeër vir jou gely alhoewel daar geen rede was waarom Hy moes ly nie?

Dié mens wat die wêreld liefhet en alles verloor, sal in groot verdriet verval. Maar dié met 'n innerlike rykdom het iets om hulle oor te verbly, wat ook al hul uiterlike omstandighede is. Hulle het 'n innerlike Heerser, 'n innerlike Herder en Trooster. Hulle wat hul hoop op hierdie wêreld vestig, dit is hulle wat jammerlik val. As hulle uiterlike vertoon hulle ontneem word, bly niks oor behalwe die damp van dit wat was nie. Hulle het niks om hulself mee te vertroos nie; buite hulself is naar niks waarheen hulle kan gaan nie; innerlik niks om op terug te val nie. Gestroop van wêreldse vertoon, sonder innerlike, geestelike vertroosting, word hulle waarlik verneder.

Die verdrukking in jou lewe is die oond van die goudsmid. As jy goud is en nie kaf nie, sal jy van alle onsuiwerhede gesuiwer kan word en nie in as verander word nie.

Augustinus Aurelius: Gedagtes oor Psalm 30 (31).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css