Die Weg

 

My tye is in U hand

Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou. Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die HERE. Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan. Wees my genadig, HERE, want ek is benoud; van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesug; my krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente teer uit..... Maar ék vertrou op U, o HERE! Ek sê: U is my God. My tye is in u hand...” - Psalm 31:4-16.

Die herderprofeet, soos Dawid soms genoem word, is 'n man wat die berge ken en baie van sy beelde daaraan ontleen. Hoe dikwels noem hy God nie 'n rots, of 'n rotsskuiling nie. Hy het seker baie keer wanneer storms losgebars het, onder oorhangende rotse geskuil. Nou vind hy dat hy in sy lewe ook geestelik só by God kan skuil. As die lewensomstandighede soos 'n storm oor hom losbars, dan neem hy sy toevlug tot die Here. Die Here het hom uit baie gevare verlos, soos 'n wildsbokkie wat uit die vangstrik van die jagters verlos word.

As ons geleer het om in moeilike tye ons toevlug tot die Here te neem, dan sal dinge nooit vir ons te veel word nie. Dit is 'n voorreg wat die kind van God het, dat hy nie alleen die probleme moet oplos nie, maar dat hy 'n Hemelse Vader het, wat hom bystaan. In vers 6 sê Dawid dat hy sy gees vir bewaring aan God gee. Hierdie woorde word deur Christus gebruik aan die kruis wanneer Hy Sy lewe aflê. Deur die eeue het baie martelare ook al met hierdie woorde die ewigheid ingegaan. In vers 16 gebruik hy woorde wat ook deur al die eeue vir die kinders van die Heer sterkte gegee het: “My tye is in U hand”.

Ons kan nêrens gaan, of niks kan met ons gebeur, waarvan God nie weet nie. Of ons gesond is en hard werk, en of ons siek is en niks kan doen nie, dit is tye wat in Sy hand is. Dikwels gebeur dinge anders as wat ons beplan het. En as ons dan heelwat later terugkyk na 'n tyd van swaarkry en moedeloosheid wat agter ons lê, dan moet ons opstandige hart swyg voor die wete:  “My tye is in U hand”.

Gebed: Dankie Here vir die wete dat U oor ons lewenslot beskik.

Uit: ‘n Lig vir my pad deur Nig Sans. - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css