Die Weg

 

As 'n volk bandeloos word

“'n Regeerder wat hom aan leuens steur, het naderhand net goddeloses in sy diens. 'n Arm mens en sy verdrukker het een ding gemeenskaplik: die Here hou hulle altwee in die lewe. As 'n koning reg aan arm mense laat geskied, sal hy lank regeer. 'n Pak slae en 'n teregwysing bring wysheid; 'n kind wat sonder dissipline grootword, steek sy moeder in die skande. As goddelose mense regeer, regeer die sonde ook, maar die mense wat die wil van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan. Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf. Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder 'n volk; dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou.” - Spreuke 29:12-18.

Die Spreuke-boek praat nie net met mense nie, maar ook met volke. In hierdie gedeelte praat hy met die volk en sy heersers. Die man wat heers moet die voorbeeld stel. Dit geld vir die regeerder van 'n land, sowel as elkeen wat oor andere aangestel is. Daar moet orde, wet en dissipline wees. 'n Mens hoor dit uit die woorde wat in hierdie gedeelte gebruik word: leuens, verdruk, reg laat geskied, pak slae, teregwysing, opvoeding, gerus wees, gaan goed met elkeen. Die strekking van al hierdie woorde is die reëls wat toegepas moet word binne die volksbestaan.

Dan gee die skrywer vir ons die sleutel tot al hierdie strominge en begrippe in die woorde: “Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder 'n volk" ("word 'n volk bandeloos" – 53 vertaling). Wanneer 'n volk met sy God uit voeling is, wanneer iemand nie meer die teenwoordigheid van God ervaar nie, volg bandeloosheid. Ons dink aan die Israeliete met die goue kalf. Hulle het begin deur te sê: ”Hierdie Moses wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie” (Eks 32:1).  Aäron het die goue kalf gemaak en gesê: “Dit is jou gode, o Israel” (Eks 32:4). Die volk het feesgevier. Toe Moses terugkom, het hy gesien dat die volk “bandeloos” was (Eks 32:25; 53 vertaling).

Hulle het al die geloof wat hulle gebind en in toom gehou het, laat vaar. Die woord “bandeloos” hou ook die begrip in van “om vrye teuels te gee". Daar was geen remmende faktore wat hulle in bedwang gehou het nie.

Is dit nie wat vandag nog met elke mens en elke volk gebeur wat sy God nie meer ken nie? Daar heers bandeloosheid, ordeloosheid en wetteloosheid in so baie lande. Dit is asof God Hom onttrek het van die ongehoorsames. Hulle luister nie na die wil van God nie, omdat hulle dit nie wil hoor nie, en daarom openbaar Hy Hom nie aan hulle nie. Mag ons onder die wil en in die openbaring van God leef sodat ons nie bandeloos sal word nie.

'“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Hom: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?” Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.' (Joh 14:21-23).

Uit: 'n Lig vir my pad deur Nig Sans (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css