Die Weg

 

Die blye boodskap van genade!

Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.” - Romeine 3:21-26.

Een van die leerstellings van die reformasie wat baie wye invloed het, selfs by die kerke buite die protestantse familie, is “Sola Gratia” – Alleen deur genade. Die mens wat sy eie gebreke besef, wat sy eie foute raaksien, wat erken dat hy ook skuld dra, is die mens wat hom nie aan sy eie maatstawwe meet nie, maar aan die wil van God. Getoets aan die heiligheid van God, is selfs ons beste werke ook nog onvolmaak.

In God se wysheidsboek word hierdie waarheid ook beklemtoon: "Wie kan sê: ‘Ek is rein, ek is onskuldig, sonder sonde’?” (Spreuke 20:9). “Niemand nie!” is die antwoord wat geïmpliseer word.

En in die soeke na reinheid, onskuld en verlossing van die sonde is daar net een helder ligstraal, die genade van God in Jesus Christus. Het Hy nie geleer:  "Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars."? (Markus 2:17). En is die evangelie nie pragtig saamgevat in die woorde van God deur Paulus: “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus” (Romeine 3:23,24).

Na die erkenning van onreinheid, skuld en sonde voor die heilige God, skyn die genadeboodskap helder in die duisternis van die wêreld. Daar sou geen hoop wees, as daar geen genade was nie.

Dank en loof die Here daarvoor! Sola Gratia – Alleen deur genade.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css