Die Weg

 

Luister in stilte as die Here spreek

“Luister in stilte na My, o eilande, en laat die volke nuwe krag kry; laat hulle aankom, laat hulle dan spreek; laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die Ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak soos stof, wie se boog hulle maak soos ‘n dwarrelende stoppel” - Jesaja 41:1 (53-vertaling).

Dit is pragtige woorde dié in Jesaja 41. Lees gerus die hele hoofstuk in die Bybel. Dit stel die voorsienigheid van God vir Sy volk teenoor die onbeholpenheid van die goddelose wêreld. Die “eilande” waarna Jesaja verwys, is al die nasies van die wêreld.

Die einde van Israel se ballingskap het aangebreek. Die Here kondig hiermee aan dat Hy Israel gaan verlos. Die hele wêreld moet hierdie verlossingsboodskap hoor. Die Here sal 'n koning in die Ooste opwek om die nasies te onderwerp, verwysende na Kores van Persië. Maar terwyl dit 'n verlossingsboodskap vir Israel is, het die ander nasies bang geword. Hulle moes uitkoms gaan soek. Maar dan soek hulle dit op die verkeerde plek. Hulle maak staat op die gode wat hulle self besig was om te maak. Sien ons dalk 'n stukkie humor in die woorde van vers 7: “dan slaan hulle die beeld met spykers vas dat dit nie omval nie”?

Maar terwyl die nasies bewe van angs, sê God vir Sy volk: “Moenie bang wees nie” (verse 8-16). “Moenie bang wees nie, al is jy klein en swak. Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand”. Ongeloof bring paniek, geloof bring rustigheid!

Luister na die woorde van vers 4: “Dit is ek die Here! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees.” Die Here ons God is in beheer van die nasies, Hy rig die wêreldgebeure. Lees gerus ook Esegiël 38. Vir die ongelowige klink dit na chaos en wanorde. Maar vir die gelowige geld die woorde: “In stil wees en vertroue bestaan julle krag” (Jesaja 30:15).

Alles wat in hierdie wêreld gebeur vloei saam na God se einddoel met die wêreld. Dit sien ons in die herstel van God se volk (Jesaja 41), gevolg deur die profesie oor die Messias wat sou kom (Jesaja 42:1-9) wat oorloop in die loflied oor die almag van God (Jesaja 42:10-13). Na die koms van die Messias bring dit ons uiteindelik uit by Openbaring 21:1-4: 'Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”'

As dit lyk of alles donker word om ons, as die dreigende onweerswolke van die wêreldgebeure ons wil benou, dan moet ons net stil wees en vertrou, want ons lewe is in God se hande. Hy weet waarheen Hy met ons op pad is!

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css