Die Weg

 

Ons HET 'n geopende hemel waaruit die Lig op ons skyn

“In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.” - Esegiël 1:1.

Weggevoer in ballingskap, en dan na vyf jaar 'n gesig van God uit 'n geopende hemel! Hoekom het God Israel in die eerste plek uit Egipte gelei om hulle later net weer in ballingskap te laat beland, nou net in 'n ander land? Miskien was dit ook wat Esegiël, die seun uit 'n priesterlike familie, gedink het waar hy hier saam met die ander ballinge langs die Kebarrivier gewoon het.

Dit is nie wat 'n volk tot stand bring, wat van daardie volk 'n nasie maak nie. Die geskiedenis van Israel en Juda is bewys hiervan. Dit is die verhouding van die volk tot sy God wat die kwaliteit van sy nasieskap bepaal. Die ballingskap van Juda en Israel moet beskou word as God se bemoeienis met sy volk omdat hulle weggedwaal het van Hom. Israel en Juda het afgode gedien en hulle teen God verset. Hoeveel keer het God hulle nie vermaan om terug te keer na Hom toe nie, maar hulle wou nie luister nie! As 'n volk het hulle saam gesondig, en as 'n volk moes hulle saam die straf daarvoor dra.

Maar tog laat God die volk nie totaal in die steek nie. Hy ontferm Hom steeds oor hulle. Daarom bring Hy groot geestelike leiers na vore, soos Esegiël, Daniël, Esra en Nehemia. God voorsien steeds in tye van nood. Hierdie leiers moes die volk vertroos, hul aan hul roeping en taak herinner en uiteindelik terugbring uit die ballingskap van die sonde.

Daarom, terwyl die volk hier in ballingskap verkeer, sien Esegiël opnuut 'n visioen van die geopende hemel en 'n gesig van God. Die Almagtige God is steeds daar en Hy hou die wag oor Sy uitverkorenes.

Jesaja het ook al vooraf geprofeteer van 'n Lig wat 700 jaar later te voorskyn sou tree: “Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn.” (Jesaja 9:1). Met die klein oorblyfsel van die volk wat uit die ballingskap sou terugkeer, sou Hy 'n nuwe begin maak. Hy sou 'n vrederyk stig wat tot in alle ewigheid voortbestaan ooreenkomstig Sy belofte aan Dawid. Dit is Christus, die Lig vir die wêreld (Lukas 1:78; 53-vertaling). Hy het gekom “om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.” (Lukas 1:79). 

In die duisternis waarin ons ons nou bevind, het ons 'n Lig! Hy is ons Leidsman, volg Hom. “Vrede op aarde”, nieteenstaande die duisternis! Deur die Heilige Gees vertroos Hy ons, bring Hy ons terug uit die ballingskap van die sonde en herinner Hy ons aan ons roeping en taak in hierdie wêreld.

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css