Die Weg

 

Ons verhouding met God

“Ek is die HERE jou God” - Eksodus 20:2 (53-vertaling).

Die Wet van God en die evangelie kan nie van mekaar geskei word nie. Die wet van die Here, die Tien Gebooie, begin met die evangelieprediking: “Ek is die Here jou God”. God praat direk met jou en my. Ons staan in 'n verhouding tot God. En dan sê Hy self wat hierdie verhouding is: “Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.” (Deut 32:39; 83-vertaling).

Hierdie verhouding tussen God en die mens is nie maar net iets oppervlakkig wat ons by ons kan laat verbygaan nie. Want in hierdie woorde van Hom lê daar onuitspreeklike genade opgesluit, maar ook straf vir die mens wat dit wil minag. En ja, daar is mense wat die woorde van God minag en net ignoreer. Selfs die volk Israel het dit gedoen. Die mens kan in sy handel en wandel hierdie beskikking van God oor die mens ontken, maar aan die gevolge daarvan kan hy nie ontkom nie. Dit is ook net genade dat Hy, die Skepper, met ons in gesprek tree. En dan verwag Hy dat ons Hom sal antwoord in ons toewyding aan Hom.

Maar hoe antwoord die wêreldse mens vir God? Deur 'n koue skouer aan Hom te gee! Die mens verwerp die toenadering van God deur met sy sondige lewe voort te gaan. Tog mag die mens Hom nie ignoreer wat vir jou sê: “Ek is die HERE jou God” nie. Israel het deur sy afvalligheid en afgode ontken dat die Here hulle God is. En ons ken die geskiedenis van wat met Israel gebeur het. Paulus waarsku ons in die Nuwe Testament: “Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag.” (2 Thes 1:8-9).

Daar is egter troos vir dié wat 'n omkeer in hul lewens wil maak:

[1] “[As] my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” (2 Kron 7:13).

[2]Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.” (Ps 91:14-15).

[3]Bande van die dood het my omsingel; angste van die doderyk het my oorval; benoudheid en bekommernis het ek ervaar. Toe het ek die Naam van die HERE bly aanroep: "Ag HERE, red tog my lewe!" Genadig, is die HERE en regverdig; ons God is barmhartig. Die HERE beskerm eenvoudiges; ek is nietig, maar Hy het my verlos. Kom weer tot rus, my siel, want die HERE het goed gedoen aan jou. Ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling. Ek mag leef in die teenwoordigheid van die HERE, in die land van die lewendes.” (Ps 116:3-9; direkte vertaling).

[4]Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus, wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.” (Gal 1:3-5).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css