Die Weg

 

Vertrou net op die Here

Hierdie is die laaste boodskap vir 2015.  As die Here dit so wil sal ons weer vanaf 18 Januarie 2016 hiermee voortgaan. Onthou dat die afgelope 5 jaar se boodskappe op die webwerf beskikbaar is.

In die lig van die vorige twee boodskappe, “Die Here voorsien” en “Die Here lei ons”, is dit ook van pas om die jaar met die volgende boodskap van Charles Spurgeon af te sluit.

----------------------

Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots” - Jesaja 26:4 (53-vertaling).

As ons maar net wil besef dat ons 'n God het na Wie ons vir ewig en altyd ons toevlug kan neem, sal ons met alles wat ons het op Hom vertrou. Die duiwel is 'n meester waar dit kom by die saai van onsekerheid en twyfel, en hy sal alles in sy vermoë doen om ons van ons hoop, vertroosting en vrede te probeer beroof. Maar as ons op God bly vertrou, het ons geen rede vir wanhoop of vrees nie. Hoe seergemaak sal 'n liefdevolle ma nie voel as haar kind geen vertroue in haar het nie? Hoe afkeurenswaardig, hoe ondankbaar is ons gedrag as ons nie ons volle vertroue stel in ons hemelse Vader wat ons nooit vergeet en nie wil vergeet nie. Dit sal met ons almal goed gaan as ons alle twyfel uit ons harte kan verwyder. Maar dit is betreurenswaardig dat ons in ons ongeloof soos Asaf wil vra: “Sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelye te hê? Het Hy in sy toorn sy ontferming onttrek?” (Ps 77:8-10).

Toe Dawid in groot nood verkeer het, het hy God geloof met hierdie woorde: “Groot dinge het U gedoen, HERE my God - u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel”. (Ps 40:6; 53-vertaling). So wil ons ook roem op onse God, want daar is niemand aan Hom gelyk nie, nóg in die hemel, nóg op die aarde. “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige” (Jes 40:25). Daar is geen rots soos die Rots van Jakob nie. Selfs die vyande van God se volk is getuies daarvan. En wanneer ons nog wil twyfel, moet ons ons toevlug neem tot ons Heiland en bid en glo dat die Heilige Gees ons sal bystaan om van hierdie twyfel ontslae te raak.

Daar mag in die verlede baie versoekinge oor ons pad gekom het, maar in alles kon ons by onse God dít vind wat ons nodig gehad het. Laat ons dus met nuwe moed op die HERE vertrou, in die wete dat sy ewige krag vir altyd ons hulp en troos sal wees. Met Hom, en Hom alleen, het ons 'n toekoms!

Charles H Spurgeon.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css