Die Weg

 

God se voorsienigheid is allesomvattend

‘n Koning word nie verlos deur ‘n groot leër, ‘n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag” - Psalm 33:16-18 (53-vertaling).

Psalm 33 is ‘n lofpsalm aan die lewende God, die Skepper en Regeerder van die wêreld en Opperheerser oor die nasies van die aarde: “Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke” (vers 10). Maar dit is nie net die nasies nie, dit is ook elke persoon individueel. “Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde, Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.” (verse 13-15). Niemand, hoe groot en vernaam, of hoe klein en nederig, kan Sy aandag ontsnap nie. Hy weet wat in elkeen se hart omgaan.

God is Heerser en Hy vry nie na die guns van magtiges nie. Al hulle mag kan nie teen Sy almag standhou nie (vers 16). Hy het magtiges in Sy diens gebruik, alhoewel hulle dit miskien self nooit besef het nie, en hulle dan weer tot 'n val gebring omdat hulle goddeloos in hul eiewaan van onvernietigbaarheid geleef het (lees gerus Jesaja 10). Almal wat hul rug op God draai en hul vertroue op die mag van mense plaas, sal bedroë daarvan afkom. Niemand kan homself teen die ingryping van God beskerm nie. Maar daarteenoor staan die lofsang: "Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer, vir dié wat op sy mag vertrou" (vers 18; 83-vertaling).  

Dit is ‘n wonderlike troos vir ons almal. Die HERE vergeet niemand wat Hom eer en gelowig aan sy Woord vashou nie. Hy hou sy oë op dié wat aan Hom behoort en bewaar hulle deur alle omstandighede (1 Kon 17:7-16). “Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land” (1 Kon 17:14).

Wanneer dit wil lyk of alles om ons donker is, kan ons steeds seker wees van God se hulp. Ons moet net geduldig wag, want Hy tree nie té vroeg of té laat op nie. Vanuit Sy woonplek sien Hy alles vooruit. Die opregte en regverdige wat sy hoop op God plaas, moet moed hou en juig. Hulle sal goeie rede hê om Hom te loof.

Die laaste verse (verse 20-22) is ‘n belydenis en ‘n gebed namens die opregtes en regverdiges. Ons hoop en vertroue is alleen op die Naam van die HERE gebou, die Skepper van die wêreld en bestuurder van nasies. Daarom kan en mag ons ook bid: “Hou u liefde oor ons Here, want ons stel ons vertroue in U”. En dan kry ons ook die groot vertroosting: “ ... dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie” (Rom 8:38-39).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css