Die Weg

 

Kleingeloof lei tot leuens as strooihalmpies

Abraham het dan self vir my gesê: ‘Sy is my suster.’ En sy het self gesê: ‘Hy is my broer.’ Ek het dit onskuldig en sonder slegte bedoelings gedoen." - Genesis 20:5.

Vir 'n tweede maal is Abraham bang hy sal doodgemaak word om sy vrou af te neem. Eers in Egipte (Genesis 12) en nou by Abimelek. En hy maak 'n “slim” plan. "Sê vir Abimelek jy is my suster, Sara, dan sal hy my nie doodmaak nie, maar met geskenke beloon as hy jou vir sy vrou neem."

Ons sien hierin ...
Kleingeloof, omdat Abraham nie God se belofte van bewaring glo nie. Die Here het aan hom en Sara beloof om hulle God te wees en 'n groot nageslag te gee. Maar uit vrees vir sy lewe vertrou Abraham nie op die verbondsbeloftes van die Here nie.

Selfsug, omdat hy net aan sy eie voordeel dink. Sy eie lewe en geskenke staan voorop. En Sara moes haar eer prysgee om deel te word van die heiden se harem.

Maar daar is ook 'n derde kant van die saak: leuens. Met doelgerigte fyn beplanning word die leuen vertel - op Abraham se aandrang, maar met sy vrou se samewerking. Aanvanklik lyk dit of die plan werk, maar God sê vir Abimelek in 'n droom dat Sara Abraham se vrou is.

Tog is daar genade! Abraham en Sara se lewens word gespaar! Maar ook Abimelek sʼn, omdat hy nie geweet het Abraham lieg vir hom nie. Toe tref kinderloosheid vir Abimelek en Abraham kry die priesterlike opdrag om vir hom te bid. En die Here gee genesing.

Wat 'n wonderlike genadige God is die Here van die verbond nie! Vergifnis vir Abraham, genesing vir Abimelek.

Hoe dikwels gryp ons as verbondskinders nie na strooihalmpies om vir onsself beskerming te vind nie. In leuens - wat ons vir onsself regverdig. In valse lewens - wat dit vir ons makliker maak om ongemerk tussen die ongelowiges te beweeg. Ja en soms ook in selfsug - ten koste van iemand anders se lewe of welsyn.

Onthou tog! Die Here van die verbond is getrou - selfs wanneer jy vrees dat alles daarmee heen is. Moet Hom egter nie tart deur moedswillig ongehoorsaam te wees nie. Moenie in slinkse planne veiligheid soek nie. Hy bring dit aan die lig - tot jou eie beskaming. Hy steek 'n stokkie daarvoor.

Maar die Here straf nie alleen nie, Hy vergewe ook. Hy bring jou op die regte pad. Hy gee uit genade 'n nuwe begin.

Glo in die Here, vertrou Hom met jou lewe, wees gehoorsaam aan sy wil.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css