Die Weg

 

Kinders van die lewende God

Die HERE het vir Hoséa gesê: Gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die HERE te word. Hoséa het toe met Gomer dogter van Diblajim gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hoséa 'n seun in die wêreld gebring. En die HERE het vir hom gesê: Noem hom Jísreël, want nog ‘n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van Jísreël aan die huis van Jehu besoek en ‘n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel. Ja, in dié dag sal Ek die boog van Israel verbreek in die laagte van Jísreël. Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Die HERE het toe vir Hoséa gesê: Noem haar Sonder-ontferming, want Ek gaan My nie weer oor Israel ontferm en hulle sonde vergewe nie. Maar Ek sal My oor Juda ontferm en Ek, die HERE hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie (7). Nadat sy vir Sonder-ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die HERE het gesê: Noem hom Nie-my-volk-nie, want julle is nie my volk nie en Ek is nie julle God nie. Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word: “Julle is Nie-my-volk-nie,” sal vir hulle gesê word: “Julle is kinders van die lewende God.” Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem.... Sê maar solank vir julle broers: “My volk,” en vir julle susters: “Dié vir wie daar ontferming is.” - Hosea 1:2-12.

Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.” - Johannes 1:11-12.

Ná Salomo het die ryk van Israel in twee geskeur. Die tien-stamme-ryk in die noorde en die twee-stamme-ryk, Juda en Benjamin, in die suide. Die noordelike koninkryk is Israel genoem en die suidelike koninkryk, Juda. Ons sien in die Bybel hoe die konings van Israel al hoe verder van God afgedwaal en agter die heidense afgode aangeloop het. Die Baäl-godsdiens het later onder koning Agab die “staatsgodsdiens” geword. In Juda was dinge effens beter. Die konings van Juda was almal afstammelinge van koning Dawid. Van koning Hiskia, wat in die tyd van die profeet Hoséa oor Juda geregeer het, lees ons: “Hiskia het gedoen wat reg is in die oë van die HERE en het in alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg.” (2 Kron 29:2). Maar van sy seun Manasse lees ons: “hy het die pad van die koningshuis van Agab geloop; sy ma was die een wat hom die raad gegee het om so op te tree” (2 Kron 22:3).

Dit is in hierdie omstandighede dat die profeet Hoséa in Israel hierdie vreemde opdrag van God ontvang. Hy moes met 'n prostituut trou. Die HERE wou met hierdie handeling van Hoséa 'n duidelike punt aan Israel stel: omdat die volk Israel Hom verlaat het; omdat hulle hul tot ander afgode gewend en dié aanbid het, en hulle hul na herhaaldelike waarskuwings, nie bekeer het nie, daarom gaan Hy hulle verwerp.

Die naam van die eerste seun was Jisreël, dit beteken: “God saai”. God gaan onheil saai oor Israel en Hom nie meer oor hulle ontferm nie (naam van die dogter). En dan verwerp as nie Sy volk nie (naam van die tweede seun). Oor Juda sou Hy Hom wel ontferm ter wille van sy Naam en sy verbond met die aardsvaders en sy belofte aan Dawid. Hy sou wel vir Juda ook straf, maar dit sou 'n tugtiging wees uit ontferming sodat hulle hul kon bekeer van hulle verkeerde weë.

En dan neem die HERE vir Hoséa die toekoms in. Want Hy gaan 'n nuwe begin maak uit Juda en aan wat in die verlede gebeur het, nie meer dink nie. Hy gaan die weg volg van genade sodat “Nie My volk nie”, kan word “Kinders van die lewende God”.

Ons is bevoorreg om terug te kan kyk en te sien hoe God dit bewerkstellig het! Wat God aan Hoséa beloof het, het Hy in Christus Jesus tot uitvoering gebring. In Christus het Hy die mens se gees vernuwe, vir dié wat in Hom glo. Hierdie mens is nou kind van God (Joh 1:11-12). Maar wat beteken dit om kind van God te wees? 'n Kind dra die genetiese erfgoed van sy ouers en is ook erfgenaam van sy ouers. 'n Kind van God dra die goddelike natuur in hom en het ook toegang tot die rykdom van die Vader. Dit alles maak dat ons meer en meer soos Jesus wil leef en handel. Wat 'n wonderlike vooruitsig vir dié wat God uit genade tot sy kinders aangeneem het.

- dw -

(In die volgende boodskap sal meer hieroor uitgebrei word)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css