Die Weg

 

Die Here is by jou

Maar jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend,  jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.  Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is; hulle sal word soos niks, en jou teëparty sal omkom.   Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie - die manne wat met jou twis; hulle sal word soos niks en soos ‘n nietige ding - die manne wat teen jou oorlog voer.  Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.  Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel. Kyk, Ek maak jou tot ‘n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf.  Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi; maar jy sal juig in die HERE, jou beroem op die Heilige van Israel.” – Jesaja 41:8-16 (53-vertaling).

In Jesaja 40 het God sy verslae en moedelose volk daarvan verseker dat Hy hulle krag sal gee. Hier gee Hy meer: die versekering van sy teenwoordigheid.

In Israel was daar ’n sterk oortuiging dat God eintlik net in Jerusalem, in sy tempel, gewoon het. Die heilige ark was daar en die priesters het daar opgetree. Nou is die tempel egter ‘n puinhoop en Jerusalem verlate. Die ballinge het begin glo dat hulle van God afgesny is, veral omdat hulle so vêr van die “woonplek” van God weggevoer is. Hulle is in die grootste krisis en hulle is alleen. Hulle verwag nie hul God daar by hulle nie. Hulle glo dat hulle Hom ook nie kan bereik nie.

Dan praat God tog met hulle deur sy profeet. Hy neem hulle baie eeue terug, na die tyd van Abraham en Jakob, na die begintyd van die volk van Israel. Hy herinner hulle daaraan dat Hy hulle self uitgekies en versamel het. Van daardie tyd af was Hy altyd met hulle. Hy het hulle nooit verlaat nie, selfs nie toe hulle weggedwaal het nie. Ook nou in hierdie krisis – al is daar geen tempel en geen priesterdiens nie – is Hy teenwoordig. Daar is geen rede om so bang te wees nie. “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” (Jes. 41:10). Kan daar enige duideliker trooswoord wees as hierdie een? God is daar in hul nood. Hy het hulle nie in die steek gelaat nie. Hy sal dit ook nie doen nie. Mense breek hul woord, hulle raak weg in tye van nood, maar God sal nooit nie. Veral in tye van nood bly Hy getrou.

God is egter nie net daar nie, Hy doen ook iets. Hy belowe om in die krisis te help. Hy sal die bedreiging beëindig. Die vyande van sy volk sal word “soos iets wat nie bestaan nie” (Jes. 41:12). Hy belowe verder dat Hy hulle aan die hand sal vat om hulle die toekoms in te lei. Sy hulp en bystand sal so wonderlik wees dat die volk daaroor sal begin sing. Hulle sal nie anders kan as om God te dank vir die verlossing wat Hy gee nie (Jes. 41:16).

God is teenwoordig by sy kinders. Dit geld veral in krisistye wanneer ons Hom nie daar verwag nie en aan Hom begin twyfel. Hy was nog altyd by ons. Soveel te meer is Hy daar om ons te lei in nood.

Gebed: Here, ek is jammer dat ek aan u teenwoordigheid begin twyfel het. Dankie dat ek nou mag weet dat U by my is. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css