Die Weg

 

Jy is myne

Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!  As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” – Jesaja 43:1-2.

Die spreekwoord sê: “bloed is dikker as water”, en daarmee word die besondere krag van familibande bedoel. Watter opofferings sal ‘n ouer nie vir sy kind maak nie! Dit is die allerkosbaarste “besitting” wat ‘n mens kan hê.

Só ‘n familieband word in Jesaja 43 beskryf. Die Here is self aan die woord en Hy praat met sy volk - dieselfde mense aan wie die trooswoorde van die vorige twee boodskappe gerig is. Dit is dieselfde mense wat bitter min hoop oorgehad het, wat só baie verloor het. Hulle voel verlate en uitgelewer aan die gang van die “noodlot”. Maar God sê vir hulle: “Julle is myne”. Hulle is aan God self gebind met die sterkste band wat bestaan – die band van innige liefde.Die Here sê vir hulle dat Hy hulle besonder hoog ag, dat hulle vir Hom baie kosbaar is. Hy ken elkeen op die naam. Hulle behoort aan Hom. Hulle is God se eie kinders! Hulle is veiliger as ‘n kind in die arms van sy pa. Daarom sê Hy dat hulle nie bang moet wees nie. Hulle hoef nie eens oorstromings en groot brande te vrees nie (Jes 43:2) – ook nie enige ander gevaar nie. God het self sy eie Naam oor hulle geskryf. Hulle is sy besondere eiendom. Hy belowe om hulle uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, terug te bring. Saam sal hulle sy volk wees. Só sal hulle mekaar liefhê.

Watter wonderlike versekering is dit om te hoor dat jy aan God behoort en dat Hy jou sal beskerm! Hierdie woorde is egter nie net tot Israel beperk nie. In Johannes 1:12 staan daar dat elkeen wat Jesus aanneem en met sy hele lewe op Hom vertrou, ‘n kind van God is. Almal wat deur Jesus tot God gekom het, is sy kinders!

Ons is die nuwe volk van God, die mense wat vanoor die hele wêreld vir Hom versamel sal word. Die trooswoorde van Jesaja 43 is daarom ook ons s’n. God ken elkeen van ons ook op die naam. Ook ons behoort aan Hom. Ons is veilig in sy arms. Geen storm in die lewe hoef vir ons ‘n bedreiging te wees nie. Ons hoor ook die woorde: “Jy is myne. Ek het jou lief. Jy is vir my kosbaar! Ek pas jou op. Jy hoef nooit meer bang te wees nie.

Gebed: Baie dankie dat ek aan U behoort, o Here. Ek begeer niks meer as dit nie. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css