Die Weg

 

Jesus verbrysel?!

“Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly.” - Jesaja 53:5.

Wanneer ek die evangelies lees, kan ek nie help om partydig te wees nie. Onbewustelik kies ek kant vir Jesus. Dan word ek kwaad omdat die mense van daardie tyd so hardkoppig teen Hom gekant was. Veral as ek lees van die sameswering teen Jesus - agterbaks, gemeen, wreed, dwaas! Waarom kon dit nie anders wees nie? Waarom moes Jesus so 'n verskriklike lyding deurmaak? Waarom verbrysel, stukkend geslaan? Mense wat deur God verbrysel word, was sy teenstanders, die goddelose – “Dié wat teen die Here in opstand kom, word vernietig, van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle” (1 Sam 2:10). Waarom Jesus, die Seun van God?

Uiteindelik kry ek slegs een antwoord: DIT WAS VOLGENS GOD SE WIL! In Jesaja 53:10 is dit vooruit gesê: “Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly.” Wat was die rede daarvoor? “Oor ons oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel” (Jes 53:5). Die sondes van die ou Israel het geroep om straf. Die regverdige Verbondsgod kon hulle verbrysel daaroor. Tog het Hy uitkoms gebring. Sy dienaar sou intree vir die volk. En hierdie dienaar-profesie gaan in vervulling wanneer Jesus mens word. Hy word aan die kruis verbrysel – ter wille van die sondes van diegene wat God as sy kinders aangeneem het.

Jesus het geweet dat Hy verbrysel gaan word. Hy het doelbewus die pad na Golgota geloop. Nie minder nie as drie maal het Hy dit aangekondig: “Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en BAIE MOET LY ... , en dat Hy DOODGEMAAK moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word.” (Mat 16:21; vgl ook 17:22; 20:17).

Ons mag nooit in versagtende terme dink oor God se WOEDE oor sonde nie. Die term “verbrysel” skerp dit vir ons in. Die volhardende sondaar, die Satan en sy bose magte verdien om deur God verbrysel te word. Daarom mag ons ook nooit die middelaarswerk van Jesus Christus verklein nie. Hy het die hewige ontevredenheid van God oor die sonde van mense ervaar toe Hy verbrysel is. Sy lyding vanaf sy geboorte in die stal. Sy vernedering en lastering, wat Hy moes deurmaak. In Getsemane het Hy bloedswetend gepleit: “Laat hierdie lydensbeker by my verbygaan”. Maar uiteindelik die diepste lyding aan die kruis, die verbryseling deur God toe Jesus uitgeroep het: “My God, my God, waarom het U my verlaat?” Of in die taal van Jesaja 53: “Waarom verbrysel U my?

Jesus het die krag ontvang om as mensgeworde Seun van God die straf op ons sonde te dra. Hy het nie van die kruis afgekom soos die spotters Hom uitgedaag het nie. Nee, Hy het die volle verbryseling in my en jou plek gedra. So het Hy vir ons die vryspraak van sondeskuld verwerf.

Ons sal nie verbrysel word nie, maar is vir ewig gered om deel te hê aan onverdiende seëninge!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css