Die Weg

 

Met vertroue die toekoms tegemoet

"Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan." - Josua 1:9.

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.“ - Jesaja 40:28-29.

Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen” - Jesaja 46:9-10.

“Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.” - Openbaring 1:8.

Die toekoms bly vir ons vol geheime. Niemand weet wat môre inhou nie. En dalk is dit genadiglik ook so. Maar as 'n mens na die woelinge in ons land en die wêreld kyk, dan raak 'n mens vreesbevange en onseker oor die toekoms. Ons woon in 'n wêreld met dubbele standaarde, stygende spanning en waar leiers somtyds teenstrydige en verwarrende uitsprake maak. Dit vererger dan net weer 'n mens se eie gevoel van onsekerheid en ontoereikendheid in 'n onstuimige, woelende wêreld.

Omdat ons as mense tydgebonde is, kyk ons vanuit 'n tydsraamwerk na die wêreld. Ons weet van die verlede en beleef die hede, maar die toekoms bly vir ons verborge. En hoe graag wil ons nie weet wat in die toekoms sal gebeur nie! Maar God is ewig, by Hom is die verlede, hede en toekoms ineen. Daarom kan ons ons krag en troos vind in die wonderlike feit dat God reeds in die toekoms is. En in Christus Jesus is die belofte hierbo van die Here aan Josua, vir ons almal beskore. As jy dit besef kan jy jou eie onsekerheid en gevoel van ontoereikendheid verander; as jy jouself net wil wend na die ware en ewige bron van krag (vgl Jes 40:28-29). Dan bly daar vir jou net één ding oor: om die toekoms met geloof tegemoet te gaan. En dan kan jy self 'n bron van krag word vir dié om jou!

Ons gaan daarom die toekoms tegemoet na waar God alreeds is, sonder angs en onsekerheid. Plaas jou volle vertroue in Hom, en glo dat, omdat jy Hom liefhet en jy Hom gehoorsaam sal volg, alle dinge vir jou ten goede sal meewerk. Jy is in die geselskap van jou hemelse Vader wat jou liefhet en jou langs die regte pad sal lei.

GEBED: Here, ek betree die toekoms met vertroue en glo dat U my sal voorsien van die krag en moed om staande te kan bly.

- dw -

(Met erkenning aan Arnold J Walker: Through the year with faith)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css