Die Weg

 

Soos 'n palmboom, ook wanneer jy oud is

Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon. Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees.” - Psalm 92:13-15 (53-vertaling).

Die palmboom is 'n verhewe en geseënde boom in die Ooste. Alles wat aan hom is, is bruikbaar en nuttig. Die hout, die blare, die vrugte, die vesels en die sap. En dit groei juis beter in die woestyn as in vrugbare streke. Ondanks die skroeiende hitte van die son en die dor sand van die woestyn kan hy pragtig opskiet; sy wortels groei hardnekkig die dieptes in, totdat dit by die onsigbare bron uitkom. Uit hierdie dieptes styg die sappe op wat die stam, blare en vrugte van die boom aan die lewe hou.

Van die gelowige kan dieselfde gesê word: “Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.” Dit is hierdie bodem wat hulle voed en waar die regverdige sy krag ontvang.

Is jy ook geplant in die huis van die Here? Is die gemeenskap met God ook vir jou die verborge bron wat jou voed? Deur die heilige doop het God jou as Sy kind en erfgenaam verseël. Jou innerlike lewe word gevoed deur die Woord en Sakrament, die gesamentlike gebede en jou omgang met jou mede gelowiges. Wanneer jy deur Christus geregverdig is, en dus “geplant in die voorhowe van jou God”, sal jy nog in jou ouderdom geestelik jonk en sterk wees. Want dan ontvang ook jou siel daagliks nuwe krag uit die verborge dieptes van God se genade. Dan sal daardie heerlike belofte ook jou deel wees: “In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra”.

Die palm en die sederboom bly altyd groen. Winter en somer is hul krone die kleur van hoop. Dit is waarmee die Woord van God die regverdige vergelyk, en dit selfs wanneer hy oud geword het. Geld dit ook vir jou? Dank God dan daarvoor. Die storms van die lewe het ook oor jou gegaan; maar jy is nie gebreek nie, miskien wel gebuig. Na elke storm kon jy weer regop kom en nog meer: jou hart het jonk gebly. Die Evangelie het jou jonk gehou. Dit is die heerlike ervaring van almal wat naby die Here leef. Hul liggame mag swakker word, maar die liefde bly; die hoop beskaam nie.

Die palmboom dra 'n heerlike vrug. Die dadels is die vernaamste voedsel van die Oosterling. Het ook jy in jou lewe vrug gedra, vrug vir jou medemense en vir die ewigheid? Het jy deur jou geloof jou Heiland geëer? Was jou liefde vir ander mense van so 'n aard dat hulle daardeur die liefde van God leer ken het? Sal jou laaste dae nog iets beteken vir die Kerk van Christus? Gelukkig is jy as mense jou in jou ouderdom met 'n groen palmboom kan vergelyk.

Ook die skaduwee van die palmboom, met sy groot, breë blare, is 'n verkwikking vir menige vermoeide en afgematte woestynreisiger. Hy skep weer nuwe moed en nuwe krag as hy in die verte die hoë stamme van die palmbome sien. Dan weet hy dat hy daar 'n lieflike oase sal vind, met skaduwee van die bome en heerlike koel water uit 'n helder fontein. Watter voorreg is dit wanneer jy ander mense op die Heiland kan wys as hulle met leë en treurige harte na jou toe kom! Bewys hulle dan daardie liefdediens om Jesus se ontwil. Giet balsem in die wond van die verslae mensehart en wys die bedroefdes op die groot Trooster!

Laat jou ouderdom wees soos jou jeug. Bly jonk in geloof, hoop en liefde, en wees 'n blymoedige getuie van jou God, wat regverdig is in al Sy weë en werke. Ons tyd het niks só nodig as rustige, blymoedige getuies van die Waarheid nie. Daar is alreeds te veel twis en tweedrag. Die Heiland nooi sondaars na Hom toe! Daardie mensehart wat vrede in Hom gevind het, ken geen groter blydskap as om ander liefdevol en sagmoedig op Hom te wys nie. So 'n mens is 'n ryke seën vir almal om hom! Die taak is wonderlik heerlik! En jy kry die leiding daarvoor. En as jy gewillig is, Hom volg en na Sy stem luister, dan sal jy ook die digter nasê: “U werk is louter seën, U pad met lig omstraal.”

Dit is wanneer 'n mens oud word dat die duiwel met alle mag op jou sal toeslaan om jou geestelik te verwar en jou af te dwing van die regte pad! Dan kan ons niks beter doen as om mekaar te versterk in die hoop op daardie salige vooruitsig nie: Opwaarts! Hemelwaarts! Daardie groot les wil die goddelike Meester ons telkens leer deur die lyding en moeites van die lewe. Ons moet mekaar bemoedig om standvastig te bly in die heerlike verwagting. Daar is helaas soveel in die wêreld en in ons eie swak en ongelowige hart wat ons telkens weer laat twyfel! Nee, duisend keer nee; ons sal deur die krag van die Here nie na die versoeker luister nie! Ons sal na Hóm luister wat ons wil bystaan in Sy oneindige genade. Tot op dié dag wat ons by die fonteine van die ewige lewe die goddelike belofte sal ervaar: “die regverdige sal bloei soos 'n palmboom".

Uit: Die Môrestond Nader – dr JH Gunning (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css