Die Weg

 

Redding in tyd van nood

“Geplunder is die sterkes van hart; hulle het hul slaap gesluimer, en geeneen van die dapper manne het hulle hande gevind nie.” - Psalm 76 : 6 (53-vertaling).

Psalm 76 hou verband met die geskiedenis van Hiskia waarvan ons in 2 Konings 18 en 19 lees. Sanherib, die magtige koning van Assirië, het Jerusalem met 'n geweldige oormag beleër. Soos 'n kat met 'n muis speel voordat hy die genadeslag toedien, só het die selfversekerde Assiriër met Hiskia en Jerusalem gedoen. Hy het hulle verneder en bespot, en hulle God op wie hulle vertrou het, gelaster. Luister net na die verwaandheid!: “Het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië? Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het? Wie is daar onder al die gode van die lande wat hulle land uit my hand gered het, dat die HERE Jerusalem uit my hand sou red?” (2 Kon 18:33-35). Hiskia het vuriglik tot die HERE gebid en om genade gesmeek. Die HERE stuur toe vir Jesaja, die profeet, met die boodskap dat Hy die gebede verhoor het en dat die uitredding naby is.

In die donker nag, voor die dag van beslissing, trek die Engel van die HERE deur die slapende laer van die Assiriërs en laat honderd-vyf-en-tagtig-duisend dooies agter, Hiskia het nie nodig gehad om 'n enkele swaard ter verdediging te trek nie.

So gaan dit wanneer die gelowige in sy hopelose stryd teen die oorweldigende mag van die Satan en die sonde, die oorwinnende God aan sy kant het. Dit doen Hy vandag nog vir elkeen wat Hom ootmoedig aanroep in die besef van sy volle afhanklikheid van Hom.

Die Heer sal in gevaar,
sy leërs om ons skaar,
oneindig in getal.
Die God van Jakob sal,
vir ons 'n veilige vesting wees
."

Gebed: Hemelse Vader, U stel u almag tot die beskikking van u kinders om vir ons te stry en te oorwin. Daarvoor loof ons U. Amen.

Uit: Lig en lewe, onder redaksie van ds Norval Geldenhuys
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css