Die Weg

 

Geloof, 'n krag van God

God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep Hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want Hy het 'n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan.” Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: “Ons sal jou weer hieroor wil hoor.” - Handelinge 17:30-60.

Daar is deesdae baie mense wat glad nie so vol vreugde is oor die Paasboodskap as ek nie. Hulle gloei nie van opgewonde oorwinningsvreugde omdat Jesus van Nasaret uit die dood opgewek is nie. Nee! Hulle lag vir die boodskap van die opstanding van Jesus.

Maar dit het niks met deesdae te doen nie. Die apostels is reeds uitgelag toe hulle die evangelie uitgedra het. So het Paulus hom vasgeloop teen die geleerdes van Athene, die slim filosowe wat by die Areopagus vergader het om nuwe dinge te hoor. En reeds op die opstandingsdag van Jesus het die priesterhoofde en familiehoofde die wagte by Jesus se graf omgekoop om 'n valse boodskap oor die leë graf die wêreld in te stuur. “Sy liggaam is gesteel toe ons geslaap het!

Moenie daaroor illusies hê nie, die boodskap van die opstanding van ons Here Jesus Christus word nie met ope arms ontvang nie. Dit is vir sondaars 'n moeilike boodskap om te glo. Dit druis in teen logika, teen die bekende mediese wetenskap dat 'n dooie liggaam nie weer kan leef nie, teen die onderwysfilosofieë dat die mens niks anders as 'n gevorderde ontwikkeling op die evolusieleer as die dier is nie. Daar is tog geen lewe na die dood nie, word verklaar.

Wat ons dus in Handelinge 17 lees, is die normale reaksie van die mensdom: “Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: “Ons sal jou weer hieroor wil hoor.” (vers 32). 'n Ander reaksie op die Areopaguspreek van Paulus was: “’n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionisius, ’n lid van die Areopagus, en ’n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle.” (Hand 17:34).

Waarom is daar dan tóg mense wat opgewonde is oor die opstandingsboodskap van Paasfees? Is jy een van die “paar mense” in die wêreld wat glo? Ag jouself as geseënd, want dit is slegs by hulle waar die Heilige Gees die harte se weerstand afbreek, waar geloof groei. So word oor Lidia berig in Handelinge 16:14 “Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak.” Aan die Korintiërs skryf Paulus later: “Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.” (1 Kor 2:4-5).

Daar is hoop en verlossing slegs vir hulle wat glo.

Kom ons dank die Here dat Hy tog geloof in harde harte opwek. Kom ons bid vir elkeen wat die Paasboodskap hoor, die genade van die Heilige Gees toe, dat Hy hulle harte sal voorberei vir die boodskap van lewe!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css