Die Weg

 

Geloofsoorwinning

“.. en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.” - 1 Johannes 5:4.

Ons geloof het die wêreld oorwin”. Hierdie is groot en diep woorde.

Ons geloof - die oorwinning?

Martin Luther het in 1545 gevra of hier, in 1 Johannes 5:4, nie te aanmatigend van ons geloof gepraat word nie. En hierdie vraag is dalk geregverdig! Is ons geloof nie dikwels eerder swak en is ons nie baie keer die oorwonnenes – die verloorders – nie? Ervarings van lyding en onreg, angs en twyfel, siekte en dood stel ons geloof maar altyd weer op die proef.

Ons geloof - wat beteken dit?

Ons glo dat Jesus die Christus is. Dit word kortliks soos volg in ons geloofsbelydenis saamgevat: Ons weet dat Jesus gekruisig is, gesterwe het en begrawe is. Ons is ook seker dat Jesus op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Hy - die gekruisigde en opgestane Christus - is die middelpunt van ons geloof. Hy - die gekruisigde en opgestane Christus - is die oorwinning wat die wêreld oorwin het.

Ons geloof - die oorwinning!

Ons het 'n paar weke gelede nog gedeel in die Paasfeesvreugde. Christus nooi ons om nie altyd te klein van ons geloof te dink nie, maar alles aan ons geloof toe te vertrou. Ons geloof besit die krag van oorwinning. Ons geloof maak dat ons weerstand kan bied teen die magte van onreg wat in die wêreld na ons gryp. Dit hou ons vas wanneer ons in situasies beland waar ons emosioneel geskud word. Dit gee ons die krag om vasberade en standvastig voort te gaan op ons ingeslane weg deur die wêreld. Dit rig ons weer op as ons geval het. Ons geloof sal ons help wanneer al die kragte van die liggaam, die gees en die siel ons op ons sterfbed verlaat. Dit sal ons deur die dood heen lei na 'n nuwe lewe saam met Christus. Omdat dit so is en so sal gebeur, kan ons heelhartig sê: “Ons geloof is die oorwinning wat die wêreld oorwin het.”

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. “ (1 Joh 5:1-4).

Jesus Christus wat die wêreld oorwin het, roep ook dié wat Hom volg na 'n nuwe lewe. Na 'n lewe van liefde: liefde vir God; liefde vir sy gebooie en liefde vir mense. Van al die kragte en magte wat in ons lewens werk, is die liefde die grootste. Liefde oorwin alles – selfs die dood.

Uit: Neukirchener Kalender 2016 (vry vertaal).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css