Die Weg

 

Voel jy vandag swak soos 'n sprinkaan?

“Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is ‘n land wat sy inwoners verteer; en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.” - Numeri 13:30-33.

Wie die uitdagings van die onsekere toekoms volgens sy eie vermoëns beoordeel, sal sekerlik terugdeins. Wie egter die toekoms ingaan en sy krag in die Here vind, sal as wenner seëvier.

Hoeveel moed het jy vir die toekoms se steil bulte en diep klowe? Die uitdagings is nie vir ons almal ewe groot nie, maar tog is daar altyd iets onsekers in die dag van môre. Daarom soek ons na sekerhede en ankers. Ankers vir ons daaglikse leefwêreld vind ons nie in die sigbare dinge nie, maar in die vaste beloftes van die onsigbare, betroubare God.

Die volk Israel het nie sommer goedsmoeds die beloofde land binnegetrek nie, maar eers verkenners ingestuur. Twaalf manne met dieselfde opdrag: “Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon, sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon, goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring.” (Numeri 13:18-20). Die twaalf het verskillend teruggerapporteer. Hulle het saamgestem dat dit 'n wonderlike land was, wat oorloop van melk en heuning, met 'n oorvloed van vrugte. Oor die moontlikheid om die land in te neem, het hulle egter drasties verskil.

Die verkenners se selfbeeld het verskil:

 => Tien was bang en het hulleself soos volg beoordeel: “Ons is soos sprinkane teen die reuse Enakiete” (Numeri 13:33). Daarom wou hulle nie die beloofde land binnetrek nie. Nee, eerder terug na Egipte!

 => Die ander twee het hulle nie blind gestaar teen hulle eie vermoëns nie. Hulle selfbeeld was versterk deurdat hulle hulleself as volk van God gesien het. Daarom het hulle gesê: “As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning.” (Numeri 14:8). Die Here sal dit gee, ons krag lê in Hom.

Sien jy jouself as 'n swak sprinkaan, of sien jou jouself as kragtige oorwinnaar?

Besef in die geloof weer wie God is en wat Hy aan jou beloof as verbondskind. Jou sekerheid lê in Hom. Hy het ons in Christus sy eiendom gemaak. Moenie jou ryke erfenis in kleingeloof verwerp nie.

 => Met die Here sou die Israeliete die beloofde land in besit neem.

 => In kleingeloof moes hulle nog 40 jaar in die woestyn rondswerf.

 => Met Christus is ons meer as oorwinnaars. Sonder Hom sal ons swak wees soos sprinkane!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css