Die Weg

 

Waar die hart van vol is

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.” - Deuteronomium 6:4-9.

Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.” - Psalm 119:11.

In die Bybel word die hart beskou as die sentrum van die mens se geestelike, emosionele en intellektuele lewe - as 't ware die sentrum van sy ganse bestaan. Waar God hier tot die volk Israel spreek, beveel Hy hulle om sy woorde in hulle harte op te neem en daar te bewaar. As hulle dít doen, sal hulle ganse bestaan daardeur deurdrenk word. In alles wat hulle praat of doen, moet dit duidelik blyk dat hulle harte vol is van God se wet. In hulle huise moet daar oor hierdie wet gepraat word, maar ook daar waar hulle op reis is, of miskien besig is met die dagtaak. God se wet vorm dus 'n inherente deel van hul ganse bestaan. Alleen dán kan dit in hulle lewens vrug oplewer. Die mens in wie se hart God se Woord nie lewe nie, is 'n mens met 'n uiterlike godsdiens. Sy godsdiens is vir hom soos 'n Sondagpak wat hy net vir spesiale geleenthede uithaal en gebruik en daarna weer in die kas ophang. So tree hy godsdienstig op wanneer dit hom pas of as dit van hom verwag word.

Daarteenoor word ons geroep om saam met die psalmdigter te sê: “Ek het u Woord in my hart gebêre ... “ Hierin wil God self ons help: God se Gees begeer om ons harte nuut te maak en God se wet in ons innerlike lewe te skryf. Daarom moet ons ons harte tot beskikking stel van die werking van die Heilige Gees.

As God se Woord in my hart woon, sal dit in my lewe gesien word: as my hart vol is van God se wet, sal my mond ... en my lewe daarvan oorloop.

Uit: Lig en lewe, onder redaksie van ds MJ Smuts
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css