Die Weg

 

Dank vir die sorg van ons Here

Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” - 2 Petrus 1:3-11.

Die wêreld kan somtyds maar 'n morbiede plek wees. Daar is so baie teleurstellings op ons pad, soveel kommer en kwellinge. En dit alles maak 'n mens morbied, terneergedruk, moedeloos ...

Maar die Bybel is 'n boek van hoop. Dit vertel vir ons van 'n God wat vir tyd en ewigheid voorsien. Die Woord van God verseker die gelowige van 'n heerlike en vreugdevolle toekoms. Petrus skryf van 'n "feestelike toegang tot die ewige koninkryk van ons Here". Selfs op die siekbed, in die aangesig van aanvegtinge, selfs in die moeras van beproewinge, kan die kind van God dit weet: Eendag sal dit anders wees. Daar wag vir hom 'n heerlike toekoms, 'n fees.

Want die Here God het ons alles geskenk wat nodig is om te lewe, om hier op aarde sinvol en tot in ewigheid te lewe. Jesus Christus het ons deur sy bloed van die sonde verlos en ons vrygemaak van die verderf. Deur sy Gees het Hy ons tot geloof geroep en deur sy Gees dring Hy ons om Hom te dien.

En nou vra Hy ons om te reageer op die inisiatief wat Hy geneem het. Om te reageer uit dankbaarheid vir hierdie kosbare en allergrootste gawes. Hy vra ons drie dinge:

=> Ons moet van alle beskikbare middele ter versterking van ons geloof gebruik maak;
=> Ons moet in die kennis van en gehoorsaamheid aan ons Here toeneem;
=> Ons moet toenemend deur ons lewe toon dat ons aan Hom behoort.

Is dit dan nog nodig om hierdie lewe swaarmoedig en gefrustreerd te leef?

Deur die geloof in, die liefde vir, en die diens aan ons Here word hierdie lewe sinvol en vreugdevol, en word die ewigheid, ons eintlike vaderland, 'n blye vooruitsig. Laat ons ons dank aan Hom toebring wat dit alles moontlik gemaak het.

Gebed: Here, ons God, U het dit vir ons moontlik gemaak om ons lewe sinvol en diensbaar te leef en uit te sien na 'n salige toekoms. Maak van ons mense wat U daagliks uit dankbaarheid dien en lewe tot u eer. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css