Die Weg

 

Die krag van die Gees

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom ... “ - Handelinge 1:8

Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope” – Jesaja 44:3-4.

Met sy hemelvaart stuur die Heiland sy dissipels uit om die boodskap van verlossing aan die wêreld te verkondig. Was dit nie 'n groot waagstuk om op feilbare mense staat te maak nie? As Hy hulle in hul eie krag uitgestuur het, sou dit beslis 'n waagstuk gewees het. Die verrese Heiland belowe egter 'n toerusting aan hulle, dit is die toerusting van die Heilige Gees. “Julle sal krag ontvang”, belowe Jesus aan sy dissipels. Die woord ”krag” wat hier in die Grieks – die oorspronklike taal van die Bybel - gebruik word, is 'n baie interessante woord. Ons woord “dinamiet” is van hierdie Griekse woord afgelei. Soos wat dinamiet die krag het om groot rotse uitmekaar te ruk, so sal die krag van die Heilige Gees die harte van die heidene verskeur en nuwe wesens van hulle maak.

Ons sien hoe hierdie krag die lewens van die dissipels self verander het.

Voor die uitstorting van die Heilige Gees sien ons 'n Petrus wat die verkeerde dinge sê en deur sy Meester vermaan word. Petrus, die rots, word aangespreek deur 'n diensmeisie en hy verraai sy Meester. Maar met die krag van die Heilige Gees kon hy later voor die Sanhedrin staan en getuig: ”want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie” (Hand 4:20).

Hoe dikwels is ons nie skaam om van Jesus te getuig nie. Waarom? Ons wil graag in ons eie krag getuig soos Petrus voordat hy die krag van die Heilige Gees ontvang het.

Wanneer die Heilige Gees in ons werk, bring dit lewe en groei sodat ons nuttig kan wees in die koninkryk van God en die uitdra van die evangelie. Mag ons in vreugde leef omdat ons deel het aan die geestelik groei vanweë die water van die lewe wat ons van Jesus Christus ontvang.

Verwerk uit: Lig en lewe, onder redaksie van ds MJ Smuts 
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css