Die Weg

 

Hoe die Heilige Gees lewend maak (1)

Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.” -  Johannes 6:63.

Soos wat suurstof vir ons liggame is, so is die Heilige Gees vir ons geloofslewe. Sonder suurstof is geen fisiese lewe moontlik nie. En net so is sonder die Gees van God geen geestelike lewe moontlik nie - geen geloofslewe nie. Paulus skryf ook: “niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. ”(1 Kor 12.3).

Die Gees is die Een wat lewe gee

Die Bybel noem dié mense wat nie die Heilige Gees ontvang het nie, “geestelik dood”: “Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes .. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” (Ef 2:1,4-5).

Dood – dit is ook die werklike toestand waarin alle ongeredde mense verkeer. Dood is dood – absoluut blind, doof en bewusteloos met betrekking tot die geestelike dinge. Paulus skryf: “Die [natuurlike] mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie.” (1 Kor 2:14).

'n Dooie mens kan nie die warmte van die son ervaar nie. Hy kan homself op geen manier help nie; ook kan niemand anders hom help nie. Net so kan iemand wat geestelik dood is, homself ook nie help nie. Maar iemand wat geestelik dood is, kan wel van buite opgewek word. En alleen die Heilige Gees kan dit doen – geen ander mens nie, maak nie saak hoe goed daardie mens se argumente is nie: geen aangrypende verhale, geen slimmighede of mensgemaakte “wonderwerke” kan 'n mens uit sy geestelike dood laat opstaan nie.

Sonder die Heilige Gees kan niemand die afskuwelikheid van sy sonde insien nie. Hy is blind daarvoor omdat hy “dood” is. Jesus sê dat wanneer die Heilige Gees kom, “sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel” (Joh 16:8). (En Hy het gekom, op Pinksterdag). Sonder die werking van die Heilige Gees kan niemand sy eie verlorenheid erken nie en gaan hy verlore in sy geestelike blindheid; dan bly die klappe op sy oë. Ons kan vir ongeredde mense boeke, traktate en DVD's gee. Hulle kan hulle lewe lank na preke luister, en vele kere die Bybel deurlees. Maar dit alles sal tot niks lei as die Heilige Gees nie self aanwesig is nie. As die Heilige Gees nie self daar werk nie, sal niks verander nie.

Só afhanklik is ons van die werking van die Heilige Gees in ons lewens!

(Word vervolg)

Wolfgang Wegert: Wie der Heilige Geist Tote erweckt (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css