Die Weg

 

Hoe die Heilige Gees lewend maak (2)

(Lees saam met die vorige dagstukkie)

Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.” -  Johannes 6:63.

Ons het verlede keer gesê: “Ons kan vir ongeredde mense boeke, traktate en DVD's gee. Hulle kan hulle lewe lank na preke luister, en vele kere die Bybel deurlees. Maar dit alles sal tot niks lei as die Heilige Gees nie self aanwesig is nie. As die Heilige Gees nie self daar werk nie, sal niks verander nie.”

Maar is dit nie ons plig om mense op te roep tot bekering nie? Hoe kan dit nodig wees as hulle geestelik morsdood is? Die opdrag van God is inderdaad dat ons alle mense tot bekering sal oproep. Maar dit sal alleenlik net met vertroue op die Heilige Gees kan geskied. Want net dié sal tot berou van sonde kom wat terselfdertyd deur die Heilige Gees uit die geestelike dood opgewek word.

Dink aan die beeld van 'n veld wat besaai lê met doodsbeendere. God het Esegiël beveel om die doodsbeendere aan te spreek: “Dor bene, hoor die woord van die HERE!” (Eseg 37:4). Dit is presies die situasie waarin ons verkeer as ons met sondaars praat. Ons praat met hulle soos met dooies. Maar God het gesê dat ons dit MOET doen. Want op die moment dat Esegiël die woorde spreek, het die asem van God in die dooies gekom. Sonder hierdie asem sou hulle nie kon hoor nie. Sonder die lewewekkende krag van die Heilige Gees sal ons prediking nooit help nie. As die Gees van God nie teenwoordig was nie, sou daar geen enkele bekeerde siel op aarde wees nie.

Ons verstaan dus in hoe 'n mate ons die Heilige Gees nodig het. Hierdie wete moet ons tot die gebed bring: “Here, ondersteun ons met u Gees. Stuur vir ons die krag van bo, sodat ons werk nie tevergeefs is nie”.

'n Persoon wat diep geval het in die lewe vertel hoe hy gedurende 'n opelug byeenkoms van die Moody Kerk in Chicago vir die mense gelag het toe hy daar verbygestap het. Na 'n paar meter is hy egter innerlik teruggehou om verder te gaan. Iets het hom asof met toue teruggetrek. Die Heilige Gees het hierdie spotter in sy hart aangegryp en oorweldig. Dáár het hy tot bekering gekom en is hy gered, nie uit homself nie, maar deur die drang van die Heilige Gees.

Een oomblik nog verblind deur sy sonde en misdade, volkome onwillig en weerspannig teenoor die evangelie, en die volgende oomblik sien jy dieselfde man voor God neerkniel en pleit om verlossing. Dit is die krag van die Heilige Gees! Sonder die hulp en werking van die Heilige Gees kan ons baie doen, maar sal ons min regkry. Ons kan allerlei opwindende godsdienstige aksies loods en die Gees van God selfs naboots, maar as dit nie werklik van Bo kom nie, is die teleurstelling agterna baie bitter. Laat ons daarom bid en nog meer bid: “Here, ondersteun ons met u Heilige Gees en laat dié ons lei”. Immers sê Jesus: “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (Joh 6:63; 53-vertaling).

Maar nou moet ons ook daarop let dat die verkondiging van die Woord en die werking van die Heilige Gees hand aan hand loop. Jesus sê in Johannes 6:63 (2de deel): “die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” En waar vind ons hierdie woorde? In die Bybel. Daarom vermaan Paulus vir Timoteus: “Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig” (2 Timoteus 4.2).

Staan daarby! Moenie probeer om mense met iets anders tot bekering te probeer bring nie. Moenie allerlei wêreldse wyshede probeer verkondig nie, want dit hou geen belofte in nie. Die belofte van die Heilige Gees is net gebaseer op die woord van Christus – ongelukkig deur vele verwerp of verdraai. As die Kerk wil lewe, as dit die krag van die Heilige Gees wil besit, dan moet die Kerk die woord besit, die evangelie.

Paulus skryf: “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding” (Rom 1:16). En wat moes Esegiël vir die dooies op die veld sê?  “Dor bene, hoor die woord van die HERE!” (Eseg 37:4). Die profeet het die woord van God aan hulle oorgedra. Daartoe erken jy die werking van die Heilige Gees wat die dooies opwek tot die lewe. Dit gebeur ook vandag. In Jesus se Naam!

Wolfgang Wegert: Wie der Heilige Geist Tote erweckt (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css