Die Weg

 

Die stryd om erfenis

Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” - Lukas 12:13

'n Groot skare het gekom om na Jesus se prediking te luister. Sy boodskap het gehandel oor die koninkryk van God: dat God ons in Christus uitverkies het, ons tot sy kinders aangeneem het en ons erfgename in sy koninkryk gemaak het. Hier kan ons almal gelykop erf in die koninkryk van God. Dit is nie 'n verganklike erfenis wat verlore kan gaan nie, maar “ons het 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel [vir ons] in bewaring gehou word.” (1 Pet 1:4). En elke keer as die evangelie verkondig word, toon God aan ons hierdie erfenis en dan word dit ons plegtig toegesê. Ons moet dit net glo en aanvaar.

Die iemand hierbo was besonder geraak deur Jesus se prediking. Hy het egter nie opgespring en uitbasuin dat hy glo en die erfenis van God aanvaar nie. Nee, sy aandag het weggedwaal na die aardse dinge. Hy vra Jesus om hom te help in sy stryd met sy broer oor hulle aardse erfenis. Die erfenis wat God aanbied was vir hom van minder belang as om die grootste moontlike deel van sy erfenis op hierdie aarde te bekom.

Dit is maar ook wat vandag so algemeen gebeur, ten spyte van al die prediking. Die hoofsaak vir ons lewens, die koninkryk van God, word geïgnoreer en mense stry en veg met alle mag om die grootste deel van die aardse besittings te bekom. Dit geld enkelinge, maar ook gesinne, groepe, regeerders, ja selfs volke. Hierdie stryd is om lewe en dood. Daar word gestry om grond, huise, klere, geld, roem, eer en mag. En hoe dikwels word Jesus self nie by hierdie stryd betrek nie?  Maar dit is nie waarvoor Jesus gekom het nie! Kyk wat sê Jakobus hieroor:

Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle.” (Jakobus 4: 1-2).

Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.” (Jakobus 3:14-18).

Verwerk uit: Lig en Lewe onder redaksie van M J Smuts.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css