Die Weg

 

Ons behoort aan die Here

Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê: Ek behoort aan die HERE; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan die HERE.” - Jesaja 44:3-5.

Ons hou ons maar gedurig besig met die toekoms en dan kom die vrae by ons op: Wat sal gebeur as die ekonomie in duie stort? Sal my pensioen voldoende wees? Wat gaan van my word as ek oud is, myself nie meer kan help nie en mediese versorging nodig het?

In Jesaja se tyd was die toekoms vir Israel ook nie rooskleurig nie. Die profeet het sy volk ook geen finansieel versekerde toekoms beloof nie. Maar één ding het hy baie duidelik gestel: Wanneer jy aan die toekoms dink, dink aan jou Skepper! Hy het jou geskape en Hy is die bron van jou lewe! Daarom hoef jy geen angs te hê oor die toekoms nie. Jou God is met jou. Hy gee sy Gees aan jou en Hy hou die wag oor jou.

As ek dus seker wil wees oor die toekoms moet ek bewustelik daaraan dink dat ek nie alleen is nie, maar dat ek aan die lewende God behoort. En as ek geneig is om dit te vergeet, moet ek dit op my hand laat ingraveer: “Ek behoort aan die HERE” of “Ek is die eiendom van die HERE”.

En telkens wanneer nuwe sorge oor die toekoms my oorval, kan ek net na my hand kyk. Daar staan meer geskrywe as net die toekoms: “Ek behoort aan die HERE”. Waarom moet ek my dan bekommer?

Julle .. is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (1 Petrus 2:9).

Uit:Neukirchener Kalender: 2015
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css