Die Weg

 

God vra 'n dankbare en opregte lewe (2)

(Lees saam met die vorige boodskap)

“Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red” - Psalm 50:23.   

Dit bly tweede natuur by die mens om vormdiens te beoefen en skynheilig te lewe. As Christus kom om die wêreld te oordeel, sal dit vir baie 'n angswekkende en ontnugterende verskyning wees. Hy sal vir baie sê: “Ek ken julle nie!” (Mat 25:12; Luk 13:27).

Waar die Heilige Gees kom woon, gryp Hy egter diep in mense se lewens in. Die Gees alleen kan die opstandingskrag van Jesus Christus in 'n mens werk. Dan staan Jesus Christus in jou op en neem persoonlik van jou besit. So alleen kan jy daagliks losgeruk word uit jou natuurlike geneigdheid om lewelose vormgodsdiens te beoefen. Jy kan jouself immers daagliks daarop betrap dat jy tot 'n lewelose godsdiensbeoefening geneig is. Jou kamergebede, jou tafelgebede, jou openbare gebede, jou nagmaal, jou erediens, jou kerklike gawes - so dikwels is jou diens aan God 'n roetine saak, soos dié van 'n kelner wat die bestelling uitvoer vir die onbekende klant. Sou God behoefte hê aan jou gawes of jou diens of jou woorde?

Hy is tog God, Hy alleen. Die hele aarde met alles wat daarop is, is Syne. Sou Hy jou dan iets vra? En verder, jy ken die gebooie van God en is gesteld op jou belydenisskrifte. Jy stel prys daarop om verbondsprediking te hoor. Maar watter diepte en lewe en egtheid merk God by jou op? En sou Hy stilbly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink dat Hy net soos jy geword het! (v 21).

Gelukkig is ons as ons dan opskrik en God in sy angswekkende koms na ons toe gewaar. Hy kom na ons toe in die Heilige Gees. Die Gees gryp ons in ons hart aan en stel ons voor God, God wat verskeur sonder dat iemand kan red - behalwe as ons ons bekeer. Bekering, dit is wat God wil hê. Dit is wat die Gees in ons werk. Die Gees maak 'n mens pynlik bewus van jou diepe verdorwenheid en skyn-heiligheid en Hy wek 'n nuwe mens in jou op. Hierdie nuwe mens in ons is vervul met lof en dank teenoor God en met 'n begeerte om ons hele lewe aan God te gee. God is ons God en ons is sy volk. Hom wil ons met 'n opregte hart en lewe dien.

Die ou mens in ons wil so graag heimlik inval by die sonde van die wêreldling. Maar as die Gees in 'n mens woon en werk, wil jy die wêreldling probeer saamneem op die pad van ware, bevrydende en vreugdevolle godsdiens. Jy wil dit doen deur 'n lewende erediens, deur 'n vreugdevolle gehoorsaamheid aan God se woord en deur 'n ware naasteliefde.

Vormdiens en die skynheiligheid en goddeloosheid wat daarmee gepaard gaan, word deur God gestraf met 'n vernietigende oordeel. God het nie aan iets behoefte sodat sy behoefte deur 'n mens se gawes of diens of woorde bevredig moet word nie. Alles op die hele aarde is Syne. Hy is ons God en Hy is getrou aan sy verbond. Hy red dié wat dankbaar en opreg voor Hom lewe en aanbid.

Prof JL Helberg: Loof die Here – Die Psalms in Ou- en Nuwe-Testamentiese lig
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css